Violence and harassment against women: NOT IN OUR WORKPLACE, NOT IN OUR UNION
Likabehandling 23 November, 2018

Violence and harassment against women: NOT IN OUR WORKPLACE, NOT IN OUR UNION

Violence and harassment against women: NOT IN OUR WORKPLACE, NOT IN OUR UNION – Lina Andersson

Av: Lina Andersson

I början av november hölls en minneskonferens för Thembislie Lucia Yende i KwaTHema i Sydafrika. Thembislie Lucia Yende mördades på sin arbetsplats där det varken fanns kameror eller säkerhetsvakter. Nu driver NUMSA, en av Unionens syskonorganisationer i den globala fackliga federationen IndustriALL, frågan om arbetsgivaren Eskoms ansvar för det som hände.

Våld mot kvinnor i arbetslivet förekommer världen över. I hemmet, i det offentliga rummet, på arbetsplatserna.

Sexuella trakasserier är den mest rapporterade formen av våld som kvinnor kan möta i arbetslivet i ett globalt perspektiv, och ändå är sexuella trakasserier väldigt underrapporterade. Som #metoo uppropen har illustrerat handlar det om alltifrån ovälkomna kommentarer till grova brott som kan ge flera års fängelse.

Ofta är kopplingen till makt tydlig.

Makt i form av brist på jämställdhet. Makt i form av krav på tjänster i samband med samtal om osäkra anställningars vara eller icke vara. Makt i form av ett utstuderat utnyttjande av någon annans underordnade ställning. Men #metooberättelserna illustrerar också en annan form av makt: makten hos de som tittar bort, makten hos dem som skrattar med, makten hos dem som hör och som har ett ansvar att agera men som väljer att inte göra det.

Sexuella trakasserier sker i ett sammanhang.

De kan ske överallt men har ofta en koppling till brister i organisationen och företagskulturen. Det finns en acceptans bland ledningen för en sexistisk jargong, en utbredd kultur av att se mellan fingrarna eller en förväntan att personalen ska tåla att gäster på ett hotell tar sig frihet att tafsa på personalen. Eller som i fallet med Thembislie, bristande rutiner för att skapa säkra arbetsplatser. Här har vi alla ett ansvar att agera, men det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivarna.

Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Unionen vill se ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier och därför stöttar vi självklart IndustriALLs kampanj ”Violence and harassment against women; NOT IN OUR WORKPLACE; NOT IN OUR UNION”. Stötta den du med under #ALLWomen och #TakeThePledge.

Comments are closed.