Vägledning behövs – hela livet!
Arbetsmarknad 26 Oktober, 2017

Vägledning behövs – hela livet!

Vägledning behövs – hela livet! – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Igår presenterade Arbetsmarknadsutredningen sitt första betänkande, som tar sikte på hur Arbetsförmedlingens vägledning fungerar. Från Unionens sida har vi under lång tid kunnat konstatera att Arbetsförmedlingens arbete generellt fungerar dåligt för tjänstemän och att de lösningar som vi har tillsammans med arbetsgivarna i Trygghetsrådet fungerar utmärkt – för att inte säga bäst – för våra medlemsgrupper när de blivit varslade från sitt jobb. Hittills har en halv miljon tjänstemän fått framgångsrik hjälp via Trygghetsrådet.

Det är därför bra att utredningen konstaterar att vägledningen inte fungerar som den ska.

Än mer glädjande är att utredningen likt Unionen konstaterar att behovet av vägledning även för den som är yrkesverksam – och alltså inte nödvändigtvis står i begrepp att förlora sitt jobb – måste fungera.

Någon sådan vägledning finns inte idag utanför parternas omställningsavtal.

Utredningen föreslår därför en ”digital plattform för livslång vägledning”. Exakt hur en sådan ska se ut måste utredas vidare. Att det ska utredas vidare är i sak välkommet, eftersom Arbetsmarknadsutredningen har fokuserat på statens möjligheter att bättre vägleda yrkesverksamma, men lämnar både parterna och utbildningsbranschen därhän. Att inte ha med parterna – exempelvis genom våra omställningsorganisationer – och utbildningsbranschen i stort när frågan ska utredas ytterligare vore ett misstag.

För att en fungerande vägledning för yrkesverksamma ska hålla hög kvalitet och vara relevant räcker det inte att samla myndigheternas olika bidrag på en och samma plats. Det är högst troligt att en fungerande vägledning för yrkesverksamma måste kunna erbjuda en information som blir heltäckande. Det är inte troligt att tilliten till statens förmåga att enskilt bedöma framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden är så hög, att en yrkesvägledning från statens sida ska locka nya grupper till sig, exempelvis de högutbildade tjänstemän som idag inte ser någon relevans i det statliga stöd som redan finns.

Därför är det viktigt att parterna och utbildningsbranschen bjuds in för att medverka i utformandet av informationen om kompetensutveckling i arbetslivet, omställning och bristyrken.

Om man inte kan bygga en bred tjänst för vägledning som klarar att vara relevant och skapa tillit, är det kanske inte någon effektiv lösning att lägga resurser på en statlig digital lösning – som i grunden inte har med den statliga verksamhetens kärna att göra.

Utredningen är alltså något viktigt på spåren; behovet av livslångt, kontinuerligt lärande har aldrig varit större. Lösningen på problemet med obefintlig vägledning för yrkesverksamma måste dock inkludera fler parter på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn för att kunna bli framgångsrik. Unionens erfarenhet säger att tjänstemännens behov på arbetsmarknadsområdet möts bäst genom lösningar där vi är en part, inte genom enskilda statliga insatser.

Comments are closed.