digitalisering 6 September, 2017

Svenskarna känner lagom mycket oro

Svenskarna känner lagom mycket oro – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth skrev en engagerad artikel om hur han uppfattar svenskarnas inställning till digitaliseringen (Di 4/9). Debattinlägget är både initierat och välkommet. Det är också dramaturgiskt tacksamt att presentera svenskarna som blåögda teknikoptimister och tyskarna som kärva teknikrealister, men just den bilden skulle behöva nyanseras.

Sverige och Tyskland delar samma utmaningar.

Sverige och Tyskland delar samma utmaningar. Det handlar om två avancerade ekonomier som vill behålla lönerna höga och välfärdsstaten generös. Det ska göras trots en åldrande befolkning och, ja, en hel del digitalisering.

Unionen var mycket tidig med att inse digitaliseringens utmaningar och har sedan dess arbetat för att den ska gynna arbetskraften istället för att göra den överflödig. Vi ligger i framkant i detta arbete, som i viss mån utförs i samarbete med våra tyska kollegor. Ett exempel är vårt samarbete med tyska IG Metall för att skapa bättre transparens för hur arbetsförmedlande plattformar fungerar i praktiken, samt organisera arbetskraften för att på så vis kunna utöva inflytande över hur arbete leds och fördelas.

Teknik slår sällan ut hela yrken, utan snarare blir ett nytt verktyg i yrken som över tid ändrar karaktär.

När jag kommer till tyska Friedrich Ebert Stiftung på onsdag för att diskutera framtidens arbete ska jag förklara vad den svenska optimismen bygger på. Den står faktiskt att utläsa i Arbeit 4.0’s vitbok som ambassadören omnämner: Hur framtidens arbete blir är upp till oss. Teknik slår sällan ut hela yrken, utan snarare blir ett nytt verktyg i yrken som över tid ändrar karaktär.

Med nytänkande fackföreningar, kloka regelverk och bra socialförsäkringar kan svenskar dock kosta på sig lite optimism.

Jag håller med ambassadören om mycket. De nya verktygen kräver nya kompetenser, och kompetensutveckling under yrkeslivet måste vi bli bättre på, både i Sverige och i Tyskland.  Stressen ökar, i synnerhet för tjänstemän. Unionen arbetar hårt med dessa frågor. Vi ser dock ett skriande behov av att politiker och utbildningssystemet förstår hur stort omställningstrycket är – och att exempelvis utbildningssystemen inte är riggade att möta utmaningen. Med nytänkande fackföreningar, kloka regelverk och bra socialförsäkringar kan svenskar dock kosta på sig lite optimism. Vi har genom åren visat att svenska partsmodellen klarat liknande utmaningar.  

Comments are closed.