Arbetsmiljö 28 April, 2017

Störst av allt är fritiden?

Störst av allt är fritiden? – Flemming Kristensen

Av: Flemming Kristensen

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett allt mer gränslöst arbetsliv, och vad som händer när arbetet allt oftare inkräktar på fritiden?

Enligt min tolkning av SOM-skalan så är det nästan 1 av 10 som mår dåligt på jobbet. Eller mer precist är det 8,5 procent som på en skala 0-10 svarar 0-3 på frågan: Om du tänker på ditt jobb de senaste dagarna, hur skulle du säga du känt dig? 0 motsvarar ”Mycket illa till mods”, medan 10 motsvarar “Mycket väl till mods”. På samma skal anger 6 av 10 att de mår bra på jobbet (svarar 7-10 på skalan). Motsvarande andel för fritiden är 3 av 4, och det är 5 procent som mår dåligt på fritiden – se nedan.

Forskaren bakom undersökningen heter Filip Fors. Han gav i veckan en intervju med SVT där en annan intressant poäng framkom: “fritiden har större samband med hur nöjd man är med sitt liv. Det är viktigare hur man mår på fritiden än hur man mår på sitt jobb.”

Med tanke på hur det moderna arbetslivet ser ut är poängen central, därför att vi vet, att arbetslivet allt för ofta inkräktar på fritiden. Unionen bad SCB att titta närmare på Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning avseende den privata arbetsmarknaden.

4 av 10 bland privatanställda tjänstemän måste varje vecka dra in på luncher, arbeta över eller ta jobb med hem. Ungefär samma andel förväntas läsa jobbmejl eller vara tillgängliga på mobilen på fritiden. Till följd av detta anger drygt hälften av privatanställda tjänstemän (54 procent) att de inte kan koppla av tankarna från jobbet under fritid.

I den delen av tillvaron där det ska finnas tid för värdefull och helt nödvändig återhämtning tar arbetet allt mer plats. Denna utveckling känner vi redan konsekvenserna av, nämligen att allt flera blir sjukskrivna till följd av psykosocial ohälsa. Det är därför tyvärr inte jätteöverraskande att en tredjedel av privatanställda tjänstemän (igen Arbetsmiljöverkets undersökning) upplever oro för att nuvarande arbete på sikt kan innebära hälsorisker.

Unionen har vid upprepade tillfällen och i olika sammanhang pekat på möjliga åtgärder för att komma till rätte med utvecklingen. Detta är viktigt, inte bara för företagen och Sverige, men framförallt för individen. Vi kan inte invänta ålderns höst för att må bra. Från artikeln med Filip Fors: “Andra faktorer som bidrar till lycka är tid, något som alla heltidsarbetande småbarnsföräldrar många gånger är smärtsamt medvetna om. Längre upp i åldern får vi i regel bättre balans mellan fritid och arbete. Åren mellan 60 och 75 är de lyckligaste i våra liv.”

Comments are closed.