Ska personalen äga företaget?
Analyser 4 April, 2019

Ska personalen äga företaget?

Ska personalen äga företaget? – Alen Musaefendic

Av: Alen Musaefendic

Ägarna och deras sätt att styra verksamheten är avgörande för företagets och de anställdas trygghet, utveckling och löneutrymme. Som landets största fackförbund med medlemmar i det privata näringslivet har Unionen därför en självklar roll att analysera, reflektera över och delta i debatten om ägande.

 

Debatten om personalägande och arbetskooperativ har återigen väckts till liv, inte minst på grund av den osäkerhet som råder kring de generationsskiften som väntar många små och medelstora företag, ofta verksamma utanför storstäderna.

 

Bland annat därför har Unionen tagit fram dokumentet ”Unionens syn på personalägande och arbetskooperativ”, som nu finns att ladda ner på Unionens hemsida.

 

Fördelarna med personalägda företag är flera. Ett utbyggt personalägande kan vara intressant för den som önskar se en framtida ekonomi där investerare och företag är mer förankrade i deras lokalsamhällen samt agerar mer långsiktigt.  Forskningen visar att medarbetarägda företag vinstmaximerar i mindre utsträckning än andra typer av företag. Istället genererar de en tillräcklig vinst för att säkerställa en sund utveckling för organisationen. Resten av överskottet används för att tillgodose medlemmarnas krav på trygghet och inkomster. Medarbetarägda företag är också mindre benägna att dra ner antalet anställda i lågkonjunktur men expanderar också mer försiktigt i högkonjunktur.

 

Personalägande är dock inte utan risker. När både lönen och ägandet är kopplat till samma företag ökar den finansiella risken för arbetstagarna. Risken finns även att vinstdelningsprogram och aktieköp av företaget ses som ett substitut för andra förmåner och lönehöjningar. Medarbetarna saknar ibland professionell erfarenhet av företagsledning och tvingas ta stora lån. Sedan finns det en risk för så kallad ”citronsocialim”, nämligen att personalen förvärvar de ”sura”, dysfunktionella delarna av ekonomin.

 

Unionen tycker att personalägande kan vara ett bra sätt att underlätta för generationsskiften i små och medelstora företag. För det behövs en infrastruktur och ett institutionellt ramverk som för närvarande inte finns. Lagar, regler och skatter borde vara ägandeformsneutrala, det vill säga inte diskriminera en ägandeform till förmån för en annan.

 

Det är oklart om någon ägandeform kan sägas vara bättre än någon annan. En mångfald av ägandeformer torde dock göra en ekonomi stryktålig och dynamisk. Den gör att företag lättare kan hitta den ägandeform som passar en viss affärsmodell, att riskerna i ekonomin sprids mer effektivt och att konsumenter, investerare och sparare får fler valmöjligheter. Mer personalägande skulle öka mångfalden i det svenska näringslivets ägandestruktur. För att nå dit måste vi ha mycket mer kunskap och svensk forskning om personalägande och arbetskooperation.

Comments are closed.