Kompetensutveckling i fokus på EdTech
Kompetensutveckling och utbildning 21 Oktober, 2016

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Av: Anette Andersson

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation.

Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker många frågor, och ett stort intresse för att gemensamt möta och lösa de utmaningar den snabba digitaliseringen medför.

Runt fem hundra personer, från företag, lärosäten och arbetsmarknadens parter deltog i diskussionerna.

Professor Christine Ortiz, från MIT i USA presenterade ett projekt som gör utbildning mer tillgängligt, och som möjliggör ett mer kreativt lärande för studenterna. Hon visade en bild där en gigantiskt svart tavla var fylld av anteckningar, efter en lång föreläsning. “We can do better for our students”, sa hon.

We can do better for our students

Idag har vi verktyg att skapa tillgängliga och mer kreativa lärandeformer. Detta är en annan bild än den som visades vid presentationen.

Samsyn kring behov av kompetensförsörjning men olika lösningsförslag

Unionens ordförande Martin Linder, diskuterade utmaningarna i en panel tillsammans med Anna-Karin Hatt från Almega och Anna Felländer (tidigare chefsekonom på Swedbank, och även digitaliseringsexpert).

Samtliga parter ser samma utmaningar, nämligen att företagens kompetensförsörjning inte räcker till, att det finns en mismatch på arbetsmarknaden och att alla berörda måste jobba med detta tillsammans. Frågan är vem som ska betala kompetenskalaset.

Frågan är vem som ska betala kompetenskalaset

Under diskussionen bekräftade Anna-Karin Hatt den bild av problematiken med kompetensförsörjningen som Martin Linder förmedlade.

Almega lyfte fram att de vill se ett större ansvarstagande från politiskt håll, medan Unionen betonade vikten av en trepartslösning.

Viktig arena för diskussioner kring kompetensutveckling

I pauserna minglades det, och många diskuterade med de olika utställarna som berättade om sina företag, och deras verksamheter. Även Unionen hade en monter, som besöktes av många deltagare. Diskussionerna handlade då om allt ifrån vad som egentligen menas med begreppet validering, till att tjänstemän behöver ett mer flexibelt utbildningssystem.

Unionens monter vid EdTechEdTech-konferensen är en viktig mötesplats, där kunskaper och idéer utbyts och växer. I en era av digital transformation är skapandet av sådana arenor för ömsesidiga utbyten mycket viktiga.

Comments are closed.