Debatt Inte tillräckligt att locka fler talanger till Sverige
Arbetsmarknad 9 Januari, 2019

Inte tillräckligt att locka fler talanger till Sverige

Inte tillräckligt att locka fler talanger till Sverige – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Stefan Westerberg, Stockholms Handelskammare, har rätt när han skriver på SvD Debatt den 7 januari att kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är rekordstor och akut. Unionen, Sveriges största fackförbund, delar bilden att en ny regering måste prioritera att tackla kompetenskrisen.

Enligt Unionens fackklubbar utgör arbetskraftsbristen i dagsläget ett av de främsta hindren för expansion för många företag. Men de åtgärder som Westerberg föreslår är dessvärre otillräckliga. Arbetskraftsinvandring är en självklarhet för ett land där företagen konkurrerar på en internationell marknad. Men bristen på rätt kompetens kan inte lösas genom att endast fokusera på att locka hit och behålla fler talanger från andra länder.

Både företag och politiker har här ett stort ansvar. Framför allt måste företagen bli bättre på att erbjuda sin befintliga personal kompetensutveckling. Men det krävs också politiska förändringar. Det måste bli betydligt enklare än idag för personer mitt i livet att transformera sin kompetens så att den passar på den nya digitala arbetsmarknaden. Det är de redan yrkesverksamma som är nyckeln – de måste kunna höja sin kompetens och röra sig uppåt på kompetensstegen. Då frigörs också arbetstillfällen för andra. Det här är helt centralt för att Sverige ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt. Därför föreslår Unionen ett antal konkreta reformer:

  1. Det är positivt att den antagna statsbudgeten innehåller en kraftig utbyggnad yrkeshögskolan. Kommande regering bör dock öronmärka en del av utbyggnaden till kortare utbildningar och fristående kurser som riktar sig till personer med yrkeserfarenhet.
  2. Studiemedelssystemet måste reformeras så att det går att leva på studiemedel även för personer mitt i livet, med försörjningsansvar för barn och bostadslån. Nästa regering behöver därför skyndsamt se över frågan.
  3. Högskolor och Universitet måste få tydligare uppdrag att samverka med näringslivet och att prioritera utbildningsinsatser för yrkesverksamma.
  4. Många med lång yrkeserfarenhet kan mer än de kan visa på papper, vilket försvårar vidareutbildning. För att säkra att validering av yrkeskompetens fungerar på högskolan bör kommande regering införa en särskild ersättning till universitet och högskolor.
  5. För att bättre ta tillvara nyanländas kompetens behöver nästa regering införa de så kallade etableringsjobben som gör det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb på den svenska arbetsmarknaden under schyssta villkor.
  6. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsutbildningarna behöver reformeras i grunden genom att verksamheten får en regional förankring, med bättre samordning och starkare koppling till arbetsmarknadens parter.

De här förändringarna måste komma på plats snabbt, innan konjunkturen viker nedåt, och behöver därför vara ett prioriterat reformområde för nästa regering.

Comments are closed.