Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till
Farmaci & Hälsa 27 April, 2017

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte.

I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom används väldigt begränsat. Folk med olika intressen i alla åldrar tar till sig av nyheter och information på många olika ställen i samhället, idag främst digitalt. Dessutom används väntrummen främst av de ombud som hämtar ut läkemedel åt någon annan.

Använd också digitala kanaler till att sprida information som förbättrar läkemedelsanvändningen

Med tanke på hur många människor som idag använder sociala och digitala medier anser vi i Unionen att det är bekymmersamt att utredningen inte ser dessa kanaler som en viktig väg för förmedling av information. Med rätt budskap har digitala medier en betydligt större spridning, ofta större än traditionella medier, men framförallt större spridning än tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus.

Comments are closed.