Föräldrar drabbas av dagens assistansersättning
Blogg 3 Oktober, 2019

Föräldrar drabbas av dagens assistansersättning

Av: admin

Syftet med en välfungerande socialförsäkring är att bygga ett samhälle som erbjuder trygghet för individer, familjer och arbetsgivare. Detta är dessvärre något som saknas i dagens assistansersättningsregler där de som drabbas bland annat är arbetande föräldrar med barn i behov av assistans.

Idag är avslagsfrekvensen för assistansersättning rekordhög. Fyra av fem som ansöker om statlig assistansersättning får avslag på sina ansökningar. Här är barn med assistansbehov, särskilt de som har behov av stöd med egenvård, överrepresenterade. Kommunerna har dessutom svårt att hitta insatser för dessa barn som kan tillgodose de behov som tidigare tillgodosågs genom personlig assistans. Nästan hälften av barnen får avlösarservice istället, en insats som ger barnet sämre möjlighet till självständighet och delaktighet än vid personlig assistans. Totalt har antalet personer som anses vara assistansberättigade minskat med 1650 sedan 2014. Under samma period har staten minskat kostnaderna med cirka 3,3 miljarder kronor.

Konsekvenserna för föräldrar med barn som har assistansbehov är ofta att de behöver gå ner i arbetstid alternativt helt tvingas sluta arbeta till följd av bristande samhällsstöd. Utöver att dagligen tampas med sitt barns sjukdom eller funktionsnedsättning, försöka få till en fungerande vardag med familj och vänner, hantera en ibland oförstående omgivning samt den bristande tillgängligheten i samhället, vittnar många drabbade om att belastningen på föräldrar till barn med funktionsnedsättning blir orimligt hög.

Att ha vårdbehövande barn eller anhöriga ska inte vara ett hinder för ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Dagens system gör dock att många, både vuxna och barn, hamnar i kläm och inte får de insatser och det stöd de behöver. För Unionen är ett livsanpassat arbetsliv en prioriterad fråga där alla ska ha möjlighet att vara verksamma i arbetslivet. Därför måste regeringen säkerställa att regelverket för assistansersättning inte tillämpas allt för strängt i Försäkringskassans hantering och att vi får en rimlig praxis. Samhällets stödstrukturer måste finnas där för dem som behöver det allra mest.