Farmaci & Hälsa 22 Augusti, 2016

Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan

Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Idag börjar Livsplats Sverige som är ett viktigt policyforum för främsta nationella aktörer inom det förebyggandet hälsoområdet. Under två dagar kommer politiker, representanter för kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer att mötas och diskutera förebyggande insatser som kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Unionen är på plats och arrangerar ett samtal under rubriken ”så kan hälsosektorn avlasta vården”.

Unionen har många verksamma medlemmar inom hälsosektorn. Apotekspersonal, massörer och gyminstruktörer men också anställda i civilsamhället är exempel på några medlemsgrupper i Unionen och som tillsammans utgör hälsosektorn.

Det finns idag en bred samsyn att det krävs mer förebyggande insatser för att hålla nere vårdkostnaderna men också för att möta människors olika behov. Vi vet också att det finns ett utbud utanför den traditionella vård- och omsorgssektorn och som kan avlasta sektorn.

Idag erbjuder apoteken rådgivning kring smärta, hudproblem – och erbjuder minivårdcentraler

Några exempel är de hälsotjänster som utvecklas på apoteken. Idag finns det apotek som tillhandahåller särskild rådgivning kring smärta och hudproblem. En annan spännande utveckling är apotekens ”minivårdcentraler” som erbjuder distriktssköterskebesök med möjlighet till undersökning av exempelvis födelsemärke och blodtryck, där det vid behov också går att konsultera läkare via länk. Det finns också en diskussion om ett särskilt farmaceutsortiment av läkemedel – en ny kategori receptfria läkemedel som bara får säljas i samband med rådgivning på apotek. Möjligheten att få en genomgång av sina läkemedel är ett annat sätt att minska trycket på primärvården, underlätta människors egenvård och förbättrar läkemedelsanvändningen.

Andra delar av hälsosektorn är exempelvis massörer och gyminstruktörer som genom sina insatser är med och avlastar vården. Smärtlindring är exempelvis ett område där det finns många fler sätt att komma åt problemet än läkemedel och läkarbesök. Psykisk ohälsa är ett annat område där den gemenskap som mötesplatser inom civilsamhället erbjuder kan motverka. Strukturerat arbetsmiljöarbete som fack och arbetsgivare utför på arbetsplatsen är ytterligare insatser som avlastar vården. En god arbetsmiljö gör inte medarbetarna sjuka.

Det är dags att integrera hälsosektorn i vårdkedjan – och få ett bättre helhetstänk.

Unionen är på plats eftersom vi är en stor aktör och vill vara med och förändra. Vi vill se mer samarbeten över gränserna för att erbjuda människor verktyg att förbättra sin hälsa. En stor del av detta arbete utförs idag i privat sektor, lite vid sidan av vård och omsorg. En bättre samverkan skulle kunna leda till en bra utväxling för det folkhälsouppdrag som ligger på primärvården och till viss del även kommunerna. Än så länge kan man nog påstå att den traditionella vården och kommunerna inte riktigt tar förebyggande insatser och de ansträngningar som människor vill och kan göra för att hålla sig friska på det allvar som de förtjänar. De tjänster som idag erbjuds och utvecklas i hälsosektorn skulle bättre kunna integreras i vårdkedjan för att få ett helhetstänk kring hälsa, vård och omsorg.

Den mötesplats som Livsplats Sverige erbjuder kan vara ett steg i rätt riktning – och där vill Unionen vara med och bidra.

Comments are closed.