Näringsliv 14 Oktober, 2016

Chefer i internationella företag och utmaningarna

Chefer i internationella företag och utmaningarna – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

I veckan träffade jag Unionen Upplands nätverk för förtroendevalda inom läkemedelsindustrin för att fånga upp de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen. En fråga som väckte många funderingar handlade om effekten av att ha utstationerade utländska chefer inom internationella läkemedelsföretag.

Det är ofta som dessa chefer har låg kännedom om de vanligaste lagar och bestämmelser på arbetsplatser i Sverige  och på svensk arbetsmarknad. Vi vet ju så klart att det finns ”svenska” chefer som inte heller bryr sig om de lagar och bestämmelser som råder här och då är frågan vad som skiljer de “utländska” cheferna med de ”svenska” cheferna.

Det specifika med utländska chefer är att de levererar företagsresultat till ett annat land där det råder andra regler. Huvudkontoret kan ligga i Schweiz, Tyskland, USA eller Kina.

Utländska chefer är att de levererar företagsresultat till ett annat land, med andra regler

Den svenska modellen där arbetsmarknadens parter tillsammans bestämmer fram villkor gäller helt enkelt inte där. Det är inte helt ovanligt att medarbetare får höra att ”svenska” medarbetare är bortskämda och lata och det baseras då på att det finns särskilda bestämmelser om arbetsmiljö, arbetstid och löneökningar.

En chef som har så negativ syn på sina medarbetar bäddar förstås inte för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Det mest komplicerade är dock att även om chefen skulle sätta sig in i de svenska förhållandena är det inte säkert att hen premieras av företagsledningen för detta. Och belöningssystem betyder allt!

Vissa menar att man kommer åt problemet om chefer lär sig vad som gäller i Sverige och på “svenska” arbetsplatser.  Det är förstås ett viktigt steg att höja kompetensen hos dessa chefer men om inte den absoluta toppen av företaget premierar god arbetsmiljö och schyssta villkor blir det svårt att övertyga den lokala chefen om vikten av kunskap om svenska modellen.

Jag skulle vilja se fler chefsmedlemmar bland de utstationerade utländska cheferna

Belöningssystem är viktiga och talande för chefernas prioriteringar. Därför är det viktigt att arbetsgivarorganisationer tar ett större ansvar för att introducera den svenska partsmodellen för alla led i internationella företag.

Sverige är ett konkurrenskraftigt och attraktivt land och det finns många internationella företag som vill etablera sig här. Det är tydligt att vi behöver få med mer information om den svenska partsmodellen i vårt välkomstpaket och förklara hur den hänger ihop med företagens framgångar.

Unionen organiserar även chefer och jag skulle vilja se fler chefsmedlemmar bland de utstationerade utländska cheferna så att även vi kan öka vår kunskap om deras behov som arbetsledare på den svenska arbetsmarknaden.

Comments are closed.