Unionen inför Almedalsveckan

Daniel Långström

 

Unionen är en stor aktör under almedalsveckan i Visby varje år. Våra evenemang, mingel och seminarier har sett lite olika ut beroende på innehåll och kommunikativ målbild genom åren. Förberedelserna för årets evenemang är i full gång. I år kommer vi att koncentrera våra insatser till ett seminarium, ett mingel och ett större fokus på personliga möten.

Unionens högaktuella seminarium går under rubriken, Prislappen på utebliven kompetensutveckling. Klicka här för att se arrangemanget i Almedalskalendariet.  Vad kostar brister i kompetens på arbetsmarknaden för individen, företaget och samhället? I framtiden kommer många att behöva byta yrke en eller flera gånger under sitt arbetsliv. Därför behöver vi ha möjlighet att utvecklas och se till att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kom till seminariet om du vill lyssna till ett viktigt panelsamtal mellan Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M), och Mikael Damberg, (S) gruppledare i Riksdagen och Jan-Eric Sundgren, Direktör AB Volvo. Är kompetens en nyckel för en trygg och rörlig arbetsmarknad och samtidigt ett växande näringsliv i en allt hårdare global konkurrens och vad är kostnaden för uteblivna satsningar på kompetensutveckling?

Almedalen som unik mötesplats för journalister, opinionsbildare och politiker är viktig. Inte minst med tanke på alla spontana möten, framtidsinriktade samtal och det nyhetsflöde som annars löser med sin frånvaro i sommarens nyhetstorka. Unionens presidium med Cecilia Fahlberg, Peter Hellberg och Martin Linder kommer att finnas på plats under veckan. De deltar i flera debatter, panelsamtal och seminarier men genomfår också ett stort antal personliga möten. Det är just det goda samtalet som präglar vår insats i år, vilket stämmer väl in i Almedalsandan, som präglas av rekord i antal seminarier år efter år.

Unionens VIP-mingel den 4 juli kl 17:00-19:00,  kommer att präglas av det goda samtalet.  Cecilia Fahlberg bjuder in till ett mindre mingel med utvalda gäster i Nowas trädgård på kronstallsgränd.

Givetvis kommer POP, Unionens enhet för politik, opinionsbildning och påverkan att vara i Visby som alltid. Passa på att prata med oss om framtidens jobb, att vobba eller hur du stärker din kompetensutveckling.

Om du inte kommer att delta i årets almedalsveckan, kan du följa våra dagliga uppdateringar via unionenopinion.se och i de sociala medierna Facebook.se/unionensverige och Twitter/unionen.

Länkat: Makthavare.se, TCO,

Kommentera