Behöver Sverige en industriminister?

Sveriges regering behöver en försvarare av industrins betydelse. Detta saknas i dagens regering.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Kontorslandskap och arbetsmiljön

”Jag trivs bäst i öppna landskap”… Det var inte kontorslandskap vår nationalskald tänkte på i sin sång, när det begav sig på 80-talet. Frihetskänslan i kontorslandskapet har svårt att infinna sig i den stimmiga och växlande miljö som en lokal full med arbetskamrater med olika behov, roller och uppgifter innebär. Bland annat Sveriges Television har uppmärksammat […]

Läs mer · Kommentarer { 3 }

Unionens konjunkturrapport #3: Klubbarna säger sitt!

”Orosmoln över ljusare tider”. Det var titeln vi valde för vår senaste och färska prognos över svensk ekonomi. Den stämmer även in på Unionenklubbarnas syn på konjunkturläget i företagen, vilket undersöks i Unionens branschbarometer och som detta blogginlägg gräver djupare i. Situationen bedöms vara starkare nu såväl jämfört med motsvarande tidpunkt förra året som jämfört med i höstas – särskilt på ett års sikt är skillnaden påtaglig. Samtidigt hänger orosmolnen kvar över sysselsättningens utveckling i företagen.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Viktigt beslut om socialt ansvar i årsredovisningen för stora bolag

I går fattade EU-parlamentet beslut om den lagstiftning som ska stärka den icke-finansiella informationen som europeiska storföretag ska presentera i sin årsredovisning. Företagens sociala ansvar (CSR) är frågor som Unionen dagligen möter i de företag där våra medlemmar är anställda. Att stora företag med över 500 anställda nu ska redogöra för sitt arbete på områden […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Regeringen förhalar beslut om årliga lönekartläggningar

Riksdagens krav på årliga lönekartläggningar kommer inte att tas upp före valet. Den utredning som jobbar med frågan har åter fått förlängd utredningstid. I juni förra året krävde en riksdagsmajoritet, bestående av de fyra oppositionspartierna, en återgång till tidigare regler om lönekartläggningar för jämställda löner. Den nuvarande regeringen mildrade kraven 2009. Lönekartläggningar behöver bara göras […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Nationella transportplanen 2014-2025 – ett yttre ramverk

Den nationella transportplanen är obligatorisk läsning för alla som är intresserade av utvecklingen av infrastruktur. En viktig förutsättning för utveckling av ekonomisk verksamhet runt om i landet.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Internationella doktorander och studenter får större möjligheter till karriär i Sverige

Unionen välkomnar överenskommelsen som ger internationella doktorander och studenter bättre möjligheter att stanna och göra karriär i Sverige efter avslutade studier. Det stärker den svenska konkurrenskraften och bidrar till fler jobb. Förslaget har beretts i över tre års tid, låt det nu inte ta lika lång tid att enas om att utöka stipendiesystemet för internationella studenter.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

#baramänniska i ett gränslöst arbetsliv

Resumés artikelserie #baramänniska visar med all önskad tydlighet på bristerna i arbetsmiljö många upplever i specifikt reklamvärlden. Unionen är Sveriges största fackliga aktör inom medie och kommunikationsbranschen och alla på företaget kan vara medlemmar i Unionen. Vi gör nu en storsatsning på att öka vår närvaro i branschen och vårt mål är att fler ska må bättre och få mer utveckling på jobbet. Vi vet att det leder till fler och växande företag.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionens konjunkturrapport #2: Medlemmarna har rätt!

Tycker du att de två linjerna i diagrammet ser ut att på något sätt hänga ihop? Att det verkar osannolikt att slumpen skulle ha slingrat dem så tätt samman? Jag vet, jag håller med. Och hävdar därför att Unionens medlemmar är utmärkta på att bedöma den svenska ekonomins utveckling.

Läs mer · Kommentarer { 1 }