Bostadsbristen ökande tillväxtproblem – 100 000 saknade lägenheter de senaste 10 åren

Bristen på bostäder har under de senaste åren blivit ett allt större problem. Det slår mot ungdomar som inte kan flytta hemifrån, det slår mot alla dem som behöver en bostad för att kunna ta ett jobb i våra snabbväxande regioner, t ex Mälardalsregionen, och det slår därmed också mot alla de företag som inte hittar den arbetskraft de behöver.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Kompetenssatsningar som kortsiktig konjunkturkrockkudde blir långsiktigt krokben

Passande för årstiden pekar allt fler konjunkturprognoser nu på att näringslivet är på väg mot grön kvist. Så även Unionens Branschbarometer – klubbarna har inte varit mer optimistiska om företagens utsikter sedan försommaren 2012. Oroande är dock de senaste årens uteblivna satsningar på kompetensutveckling. Kostnader för de anställdas kompetens bör ses som en investering i framtida vinster och inte som en krockkudde vid kortsiktiga konjunktursvängningar.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Bristande kontroll över arbetsuppgifter vanligt problem i fem europeiska länder

Stress på grund av bristande kontroll över arbetsuppgifter är ett vanligt problem i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike visar Unionens rapport om gränslöst arbete i olika europeiska länder.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Om det kostar att inte ta ansvar kan fler sjukskrivna få rehabilitering

Inspektionen för Socialförsäkringar (ISF) presenterade igår en utvärdering av Medfinansieringen, som var i bruk mellan den första januari 2005 fram till sista oktober 2006, och som innebar att arbetsgivarna stod för en del av sjukpenningskostnaderna för anställda som blev sjukskrivna (ISF Rapport 2015:4). Utvärderingen indikerar att Medfinansieringen ledde till att sjukskrivna i högre utsträckning fick tillgång till rehabilitering och att färre sjukskrivna gick från deltidssjukskrivning till heltidssjukskrivning.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Svenskt Näringsliv – mer än ett fel om psykisk ohälsa

Svenskt Näringsliv är ute och cyklar i sin rapport Psykisk ohälsa – mer än en arbetsmiljöfråga, som presenterades igår på ett välbesökt seminarium.

Läs mer · Kommentarer { 2 }

Gränslöshet i arbetslivet är internationellt, och det påverkar tjänstemän

Många medlemmar i Unionen arbetar i multinationella sammanhang där förhållanden i andra länder påverkar den egna arbetssituationen. I en ny undersökning jämför vi hur tjänstemän i privat sektor i fem olika länder ser på det gränslösa arbetslivet. De studerade länderna är Sverige, Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Världsdagen för arbetsmiljö 2015

Idag är det världsdagen för arbetsmiljö och från Unionens sida vill vi naturligtvis uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till förbundets nästan 7500 arbetsmiljöombud som dagligen arbetar för en bättre arbetsmiljö!

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Rapport om Västsverige: Framtiden kräver insatser om resultatet ska bli bra

Rapporten ”Fler och bättre jobb i Västsverige” har nyligen presenterats vid regionråden (årsmöten) för Unionens regioner i Västsverige (Skaraborg/Väst, SjuHall och Göteborg). Det är en rapport som tagits fram av de tre regionstyrelserna gemensamt och där en medarbetare på förbundskontoret medverkat som sekreterare.

I rapporten tittar regionstyrelserna runt femton år tillbaka för att ta in utvecklingen fram till nu och vänder sedan perspektivet femton år framåt för att identifiera vilka åtgärder som måste till för att förbättra Västsveriges konkurrenskraft framför allt i ett internationellt sammanhang.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Inflation och produktivitet inför avtalsåret 2016

Det återstår ett drygt halvår till avtalsrörelsen tar fart på riktigt. Unionens konjunkturrapport, liksom det senaste kvartalets olika konjunktursignaler, pekar på bättre tillväxt framöver som medför gradvis stigande inflation och produktivitet. Förhoppningsvis kommer vi under de kommande månaderna att få betydligt mer statistik som stärker denna bild och därmed både bidrar till samsyn mellan parterna på arbetsmarknaden, och till ökad trovärdighet för Riksbanken.

Läs mer · Kommentarer { 1 }