Bättre arbetsmiljö – men först i höst

Förebyggande arbete ger effekt på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö kommer göra att fler arbetsplatser får ett bättre arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att den nya föreskriften blir väl genomarbetad, men beslutet får inte dröja för länge.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ett mer optimistiskt Konjunkturinstitut

Idag den 25 mars 2015 presenterade Konjunkturinstitutet en ny prognos för svensk ekonomi. Det allmänna intrycket är att det börjar se bättre ut för tillväxten.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Utmaningar för pensionssystemet – siffran 65 borde bli mindre viktig

Allt fler röster diskuterar nu utmaningarna som det allmänna pensionssystemet står inför. I Sveriges Radios Ekonomiekot rapporterades det om påfrestningarna på det allmänna pensionssystemet som kommer av att vi lever allt längre. Andelen som fortsätter arbeta efter 65 ökar men inte i en tillräckligt snabb takt för att motverka samhällets ökade kostnader för en äldre befolkning. Som utvecklingen ser ut idag kommer kollektivavtal som garanterar en bra tjänstepension att fortsatta vara mycket viktigt för den enskilde individen.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Varsel på Ericsson och Sony Mobile – Vad händer i telekombranschen egentligen?

I förra veckan offentliggjordes två stora varsel inom it & telekombranschen. På Sony Mobile i Lund varslas 1 000 anställda och konsulter, det motsvarar knappt hälften av de personer som idag arbetar för företaget i Lund. Ericsson offentliggjorde ett varsel om 2 200 anställda samt att 850 konsultkontrakt avslutas – allt i Sverige.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Teknikföretagens konjunkturbarometer: Fortsatt långsam förstärkning av konjunkturen

”Inget lyft i konjunkturen” sammanfattar Teknikföretagen sin första konjunkturbarometer för året. Tillväxten i orderingången dämpas jämfört med sista kvartalet i fjol och kapacitetsutnyttjandet är fortsatt relativt lågt. Barometern ger dock ändå sammantaget stöd för bilden att den internationella konjunkturen, som är så viktig för industrin som säljer den helt dominerande delen av sin produktion utomlands, fortsätter att förbättras. Det går långsamt, och det är i lägre takt än tidigare förhoppningar – men det är en viss förstärkning.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Moderaterna driver Unionens och PTKs förslag om förbättrat studiemedel för yrkesverksamma

Anna Kinberg Batra presenterade på Moderaternas Sverigedagar i helgen tre konkreta förändringar av studiemedelssystemet som Moderaterna vill genomföra för att underlätta för yrkesverksamma att möta de snabbt förändrade kompetenskraven på arbetsmarknaden. Unionen välkomnar förändringsförslagen, då samtliga är förslag som Unionen länge har drivit.

Läs mer · Kommentarer { 3 }

Långt till jämställdhet i it-branschen, men mycket kan göras

Det är långt till jämställdhet i it-branschen och mycket återstår att göra, konstaterar Jennifer Råsten som är en av initiativtagarna till jämställdhetsnätverket TechEq i en artikel i Svenska Dagbladet den 8 mars. En av de största jämställdhetsutmaningarna i branschen är den ojämna könsfördelningen bland de yrkesverksamma. Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden är ett mångfacetterat problem som det inte finns några enkla förklaringar till och därmed inte heller snabba lösningar på, men det är hög tid att ta itu med ett långsiktigt och strategiskt arbete för att åstadkomma såväl kvantitativ som kvalitativ jämställdhet inom it-branschen.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Moderaterna söker och hittar svar på tjänstemännens livspusselfrågor

I helgen, 7-8 mars genomförde Moderaterna sitt Sverigemöte. Ett av flera förslag som presenterades under helgen var ett införande av jämställdhetsbonus också när det gäller uttag av VAB (vård av sjukt barn). Det skulle kunna leda till en mer jämställd arbetsmarknad och en bättre balans i arbetslivet för yrkesverksamma tjänstemän. Jag läser i Svenska Dagbladet och gläds över det genuina engagemang som finns för att söka svar på tjänstemännens livspusselfrågor.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Mer trygghet och bättre försäkring – några inledande kommentarer till PSFU

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) har i dagarna efter fem års arbete släppt sitt slutbetänkande, Mer trygghet och bättre försäkring. Utredningens sista sekreterare, Ingmar Eriksson, beskrev utredningen som ”en monsterutredning” när slutbetänkandet presenterades, och det är ett inte helt missvisande epitet.

Läs mer · Kommentarer { 0 }