Ökningen av jämställdhet mellan könen har stagnerat – en höjd ambitionsnivå behövs

I rapporten The Global Gender Gap Report 2014 som World Economic Forum släppte igår hamnar Sverige på fjärde plats i en internationell jämförelse av könsgapet mellan 142 länder. De faktorer som vägs i bedömningen omfattar ekonomiskt deltagande och möjligheter (härunder bl.a. arbetskraftsdeltagande, jämställda löner och beslutsfattande positioner), utbildning, hälsa och politisk representation. Ur Unionens synvinkel är det snarare det faktum att könsgapet inte har stängts helt och hållet och att utvecklingen i stort sett har stagnerat som är en tydlig indikation om att jämställdhetpolitiken och de reformer och satsningar som syftar till att stänga igen könsgapet behöver ses över och att ambitionsnivån bör höjas för att möta de förbättringsbehov som identifieras i en sådan översyn.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Villkor med hårt arbete och liten lön vanligt för unga #minavillkor

SVTs satsning #minavillkor visar på många av de problem som möter unga på arbetsmarknaden. De flesta säljarjobben på platsbanken och andra jobbsajter har inga krav på utbildning eller erfarenhet, bara på körkort och tillgång till egen bil. De flesta av dessa jobb har ingen fast lön utan bara provision. Det är vanligt att milersättningen ingår […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Sänkt reporänta bra – men effekterna för företagen blir mindre än väntat

Dagens besked från Riksbanksdirektionen om att sänka reporäntan till noll procent innebär att ett viktigt verktyg för Riksbanken att stimulera ekonomin nått vad som kan beskrivas som vägs ände. Förutom att det nu kan bli nödvändigt att använda alternativa penningpolitiska stimulansåtgärder, kan det även finnas skäl att titta närmre på hur reporäntans verkningsgrad som konjunkturstimulerande och […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

BP 2015: Unionen hjälper regeringen anpassa kunskapslyftet till de yrkesverksamma tjänstemännen

I budgetpropositionen görs flera viktiga och välkomna satsningar på skolan, läraryrkets attraktivitet och på fler utbildningsplatser i både vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Det hela paketeras som det första steget i ett så kallat kunskapsklyft. Men det som kallas ett kunskapslyft verkar främst bestå av fler utbildningsplatser. Det saknas flera avgörande ingredienser för att det ska kunna bli ett kunskapslyft för redan yrkesverksamma tjänstemän som utgör en nyckelgrupp för näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Unionens första kommentar om regeringen Löfvens budget – Var finns kompetenssatsningen?

Kunskap och kompetens är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Regeringen presenterar i budgeten stora satsningar på kunskapslyft och på skolan. Det är i och för sig bra, även om det tar lång tid innan det ger verklig konkurrenskraft i näringslivet. Det konstaterar Unionen i en första kommentar till regeringens budgetproposition. När det gäller […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Hemmajobb är inte ”bra” eller ”dåligt”

I DN 20141014 relateras IT-jättens Yahoos beslut att stoppa anställdas möjlighet att arbeta hemifrån till en forskningsstudie som motsäger de farhågor som föranledde företagets VD Marissa Mayers beslut. Enligt DN menar hon att de anställda behöver kommunicera och samarbeta vilket är svårt att göra hemifrån, som hon ser det.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

600 000 medlemmar, 10 000 samtal och den svenska tillväxten

Tag nästan 600 000 medlemmar och ca 3 000 klubbar fördelade över i princip hela privata näringslivet. Kombinera dem med en rådgivningsservice som varje månad tar hand om och kategoriserar mer än 10 000 ärenden från dessa medlemmar och klubbar. Resultatet blir en ständigt uppdaterad och snabbfotad undersökning av näringslivets tillstånd. Här redogörs för hur Unionens medlemmar snabbare än SCB indikerar vilken väg Sveriges BNP-tillväxt tagit.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Psykosocial arbetsmiljö kan kopplas till ryggsjukdom

En studie som är utgiven statens kunskapscentrum för hälso- och sjukvård (SBU) visar att det finns en koppling mellan ryggsjukdom och psykosocial arbetsmiljö, inflytande och gränslöshet. Det här är viktiga frågor för Unionen. studien belyser ytterligare en vinst med de här faktorerna, minskade ryggproblem när det fungerar och ökade när det inte fungerar.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ekonomin trampar vatten: BNP-tillväxten 2014 blir 2,2%

År 2014 kan snart läggas till raden av år då tillväxten inte nådde upp till förväntningarna. För Sveriges del förklaras det av att utvecklingen i Europa återigen blivit sämre än väntat. Det slår hårt mot svensk export, och därmed mot ekonomin som helhet. Utfallet för 2014 torde därför bli sämre än vi förväntade oss i […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }