BP 2015: Unionen hjälper regeringen anpassa kunskapslyftet till de yrkesverksamma tjänstemännen

I budgetpropositionen görs flera viktiga och välkomna satsningar på skolan, läraryrkets attraktivitet och på fler utbildningsplatser i både vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. Det hela paketeras som det första steget i ett så kallat kunskapsklyft. Men det som kallas ett kunskapslyft verkar främst bestå av fler utbildningsplatser. Det saknas flera avgörande ingredienser för att det ska kunna bli ett kunskapslyft för redan yrkesverksamma tjänstemän som utgör en nyckelgrupp för näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Unionens första kommentar om regeringen Löfvens budget – Var finns kompetenssatsningen?

Kunskap och kompetens är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Regeringen presenterar i budgeten stora satsningar på kunskapslyft och på skolan. Det är i och för sig bra, även om det tar lång tid innan det ger verklig konkurrenskraft i näringslivet. Det konstaterar Unionen i en första kommentar till regeringens budgetproposition. När det gäller […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Hemmajobb är inte ”bra” eller ”dåligt”

I DN 20141014 relateras IT-jättens Yahoos beslut att stoppa anställdas möjlighet att arbeta hemifrån till en forskningsstudie som motsäger de farhågor som föranledde företagets VD Marissa Mayers beslut. Enligt DN menar hon att de anställda behöver kommunicera och samarbeta vilket är svårt att göra hemifrån, som hon ser det.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

600 000 medlemmar, 10 000 samtal och den svenska tillväxten

Tag nästan 600 000 medlemmar och ca 3 000 klubbar fördelade över i princip hela privata näringslivet. Kombinera dem med en rådgivningsservice som varje månad tar hand om och kategoriserar mer än 10 000 ärenden från dessa medlemmar och klubbar. Resultatet blir en ständigt uppdaterad och snabbfotad undersökning av näringslivets tillstånd. Här redogörs för hur Unionens medlemmar snabbare än SCB indikerar vilken väg Sveriges BNP-tillväxt tagit.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Psykosocial arbetsmiljö kan kopplas till ryggsjukdom

En studie som är utgiven statens kunskapscentrum för hälso- och sjukvård (SBU) visar att det finns en koppling mellan ryggsjukdom och psykosocial arbetsmiljö, inflytande och gränslöshet. Det här är viktiga frågor för Unionen. studien belyser ytterligare en vinst med de här faktorerna, minskade ryggproblem när det fungerar och ökade när det inte fungerar.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Ekonomin trampar vatten: BNP-tillväxten 2014 blir 2,2%

År 2014 kan snart läggas till raden av år då tillväxten inte nådde upp till förväntningarna. För Sveriges del förklaras det av att utvecklingen i Europa återigen blivit sämre än väntat. Det slår hårt mot svensk export, och därmed mot ekonomin som helhet. Utfallet för 2014 torde därför bli sämre än vi förväntade oss i […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Sverige topp-10 som tänkbart land att jobba i!

Boston Consulting Group och The Network, har gjort en undersökning om var man kan tänka sig att jobba. Sverige ligger faktiskt på 10-i-topp listan! Hurra. Vi behöver verkligen människor som kommer hit och jobbar.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Mediepanel om kompetensutveckling på Riche imorse

I morse arrangerade Unionen ett frukostseminarium på Riche i Stockholm och släppte boken ”Det kommer aldrig bli lugnt”. Boken beskriver förändring och kompetensutveckling inom medie- och kommunikationsbranschen. Innanför pärmarna finns fem intervjuer med välkända och profilerade chefer inom branschen. Under seminariet deltog tre av dessa i en paneldiskussion. Anna Grönlund Krantz (JKL), Heidi Avellan (Sydsvenskan) […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionens nya bok: ”Det kommer aldrig bli lugnt”

Vad händer med ledarskapet, medarbetarna och företagen i den strukturomvandling som nu sker i medie-kommunikationsbranschen? Vilken roll kan en modern facklig organisation som Unionen spela? Detta kommer att diskuteras av en panel imorgon på Riche. Deltar gör Eva Swartz Grimaldi,, Anna Grönlund Krantz, Heidi Avellan och Charlie Levin, kompetensutvecklingsexpert på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan som också är författare tillboken ”det kommer aldrig bli lugnt”.

Läs mer · Kommentarer { 0 }