Bättre kan ni Almega

I dagens Svenska Dagbladet (2014-09-17) skriver två företrädare för Almega en debattartikel om att Sverige behöver en mer effektiv invandringspolitik. De två Li Jansson, som är arbetsmarknadsekonom, och Ulf Lindberg, Almegas näringspolitiske chef, skriver en delvis intressant artikel med en del fakta som de skulle kunna ha kommit ut med före valet om de hade […]

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Digitaliseringen – en möjlighet för Sverige som kräver en insats

Digitaliseringen av arbetsmarknaden upplevs som ett hot eftersom det finns de som menar att den riskerar att slå ut hälften av jobben i Sverige. Siffran ska tas med en nypa salt, men frågan är viktig. Sverige har förutsättningar att dra nytta av digitaliseringen, men det kräver en insats i form av kompetensutveckling av alla över 20 år…

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Välkommet beslut om statligt centrum för läkemedelsprövning

Regeringen meddelade idag att ett statligt centra för läkemedelsprövning ska inrättas i Göteborg. Tanken är att centrat ska öka samverkan mellan det företag, akademi och sjukvård. På sikt kan innebära en stor konkurrensfördel för den svenska Life Science industrin.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Halvdystra teknikföretag – som saknar ingenjörer

I förra veckan publicerade Unionen Bolagsindikatorn som visade att omsättningen för Sveriges samtliga börsbolag väntas växa rätt hyggligt för 2014 efter ett besvikelsens år 2013, men att lönsamheten fortfarande är låg – i nivå med krisåret 2009. Den väntade uppgången har alltså fortsatt att flyttas framåt i tiden.

Den svaga utvecklingen framgår tydligt av diagrammet nedan där förväntningarna på de börsnoterade tillverkningsbolagen 2014 enligt Bolagsindikatorn för januari 2014 jämförs med den faktiska utvecklingen. Utvecklingen i tillverkningsindustrin följer därmed i stort den för börsbolagen totalt sett.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Fortsatt sjunkande inflationstakt – men vem bryr sig

Priserna fortsätter att sjunka, och konsumentprisindex var i augusti 2014 o,2 procent lägre än i augusti 2013 enligt dagens pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån. Som alltid finns det variationer i totalen och ett närmare studium visar att det är framför allt post och teletjänster som blivit billigare sett mellan augustimätningarna. Andra faktorer med negativ prisutveckling var […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

IT-strul kostar företagen onödiga miljarder

IT-problemen hos flygbolaget SAS denna vecka visar tydligt på vikten av väl fungerande IT-system, både för företagens utveckling och medarbetarnas arbetsmiljö.

Läs mer · Kommentarer { 2 }

Är IPhone 6 värt brotten mot konvention 87 och 98?

Lanseringen av IPhone 6 reser frågor kring fackliga fri- och rättigheter inte minst hos underleverantörer. Arbetsrättsliga frågor måste hanteras i framtida handelsavtal. Handel kan inte bara handla om lägsta pris, det bör också finnas kvalitativa mänskliga hänsyn bakom.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Finanspolitik efterlyses från nästa regering

Produktionen är åter på väg i en ny utförsbacke. Risken är att svensk ekonomi hamnar i ett japanskt läge. Den regering som tillträder måste – oavsett sammansättning – aktivera finanspolitiken.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Börsbolagens bräckliga uppgång bekymrar

Nu har vi släppt höstens upplaga av Bolagsindikatorn, den granskning av utvecklingen i bolagen på Stockholmsbörsen som Unionen gör två gånger om året. Rapporten har fått titeln ”Börsbolag på bräcklig grund – tillväxt men fortsatt svag lönsamhet”, vilket – lämpligt nog – sammanfattar läget i bolagen såhär i sommarens aftontimme när lejonparten av dem har rapporterat årets andra kvartal.

Läs mer · Kommentarer { 0 }