Kunskap och åsikter om tjänstemän i privat sektor

Över 600 000 medlemmar och 30 000 förtroendevalda ger Unionen mycket stor kunskap om verkligheten för Sveriges tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

På Unionen Opinion hittar du fakta, förslag och åsikter som bidrar till att skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Senaste inläggen

Konjunkturläget

Hur har konjunkturläget, utifrån ditt företags perspektiv, utvecklats under det senaste kvartalet?

/ Antal
Avsevärt förbättrats 5
Förbättrats 54
Oförändrat 73
Försämrats 16
Avsevärt försämrats 5

Vi som bloggar