Mer trygghet och bättre försäkring – några inledande kommentarer till PSFU

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) har i dagarna efter fem års arbete släppt sitt slutbetänkande, Mer trygghet och bättre försäkring. Utredningens sista sekreterare, Ingmar Eriksson, beskrev utredningen som ”en monsterutredning” när slutbetänkandet presenterades, och det är ett inte helt missvisande epitet.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Nu är det klart: Göteborg sämre än Stockholm (i alla fall på börsen)

I förra veckan släppte vi den senaste upplagan av Unionens Bolagsindikator, i vilken vi använder bolagen på Stockholmsbörsen som termometer för det svenska näringslivet i stort. (not 1) Nytt för den här upplagan är att vi inte bara tar konjunkturtemperaturen på nationell utan även på regional nivå, genom att dela in börsbolagen efter var de […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Vobba – en balansgång som förutsätter ömsesidig tillit och flexibilitet

Under februari, en månad som av uppenbara skäl har fått smeknamnet vabruari, har Unionen fokuserat frågan om hur föräldrar kombinerar arbete och omsorg om sina sjuka barn.

Unionen har släppt sin årliga Vobba-undersökning och har liverapporterat om hur 2 800 privatanställda tjänstemän vobbar. Resultaten av såväl undersökningen som liverapporteringen visar att inställningen till och erfarenheterna av att vobba skiljer sig markant bland deltagarna. I medias rapportering återfinns samma heterogenitet bland de perspektiv som förmedlas. Vissa anser att vobbande en lyxig välsignelse medan andra betonar att det för många arbetstagare i praktiken inte finns någon annan utväg än att vobba för att hålla näsan ovanför vattenytan.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

2014 bättre än väntat för de svenska börsbolagen – industrin lok med 10% tillväxt

Unionens Bolagsindikator: Med flertalet börsbolagets årsbokslut för 2014 klara kan året summeras med förhållandevis stor säkerhet. Trots en fortsatt svag konjunktur i Europa – och kanske framför allt då en stigande osäkerhet om Ryssland både geopolitiskt och ekonomiskt – har förväntningarna på de svenska börsbolagens tillväxt skrivits upp något under hösten. Det visar Unionens nya […]

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska digitaliseringen

Digitaliseringen som samhällsomvälvande strukturomvandlingskraft har det senaste året blivit ett hett diskuterat ämne. Om vi ska dra lärdom av tidigare pessimistiska tankegångar kring stagnation är att den tekniska utvecklingens potential ständigt underskattas. Till skillnad från att gissa vilka jobb som försvinner, är det snudd på omöjligt att gissa var eller hur nya jobb skapas. Fokus i debatten bör ligga på hur vi på bästa möjliga sätt kan ta till vara på de resurser som friställs i samband med att gamla processer flyttar eller effektiviseras bort.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Innovationsrådet: Detta måste ni prata om!

Idag presenterar regeringen det sedan länge omtalade innovationsrådet. Det är välkommet att innovationsfrågorna lyfts till högsta politiska nivå och att näringslivet företräds i rådet. Målet för rådet bör vara att nå konsensus kring de strategiskt viktiga vägvalen. Kompetensförsörjning är en fråga som måste prioriteras.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionens förslag till hur social dumpning inom flyget kan minska

Idag utnyttjar oseriösa flygbolag alla möjligheter att kringgå regler för att komma undan skatter och dumpa villkoren för dem som jobbar inom flyget. Unionen lämnar nu konkreta förslag till hur kryphål som finns i EU-reglerna kan täppas till. Det löser långt ifrån alla problem, men är en bra början. Vi jobbar vidare för rättvisa villkor och en sund konkurrens inom flyget!

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Hård press på chefer som vill vara aktiva föräldrar

Chefer har mycket svårt att vara hemma med sina sjuka barn utan att samtidigt jobba. Förklaringen är hög arbetsbelastning och ingen att lämna över arbetsuppgifter till. Många chefer upplever inget stöd från ledning när det gäller möjligheten att vobba. Företagens ledningar har en mycket viktig roll att spela för mer föräldravänliga arbetsplatser!

Läs mer · Kommentarer { 0 }

13 tips för framgångsrikt innovationsarbete

Svenska företag värderar innovationsarbete högt men är sämre på att ta tillvara idéer från medarbetarna. Här lämnar vi konkreta tips till företagsledningar och chefer om hur de kan skapa ett starkare innovationsarbete på företaget.

Läs mer · Kommentarer { 1 }