Fråga vad de anställda vill

Unionen

Om chefen inte vet vad de anställda vill, kan det vara idé att fråga dem. Minst en gång om året bör chefen ha ett utvecklingssamtal med de anställda där de kommer överens om vilka aktiviteter som ska genomföras för att utveckla den anställdes kompetens. Utvecklingssamtalet får störst genomslagskraft om samtalet följs upp några gånger per år för att säkerställa att det som är överenskommet också genomförs. Det är viktigt att både företag och medarbetare håller vad de lovar.

Till våra 101 idéer här.

Kommentera