Ofrivilliga företagare tvingas tiga och lyda

Gunilla Krieg

Kaliber i P1 sände ett mycket intressant program i söndags som visade på den utsatta situation som många ofrivilliga egenföretagare har. Det har blivit allt vanligare att anställda blir uppsagda och får rådet att skaffa F-skattesedel om de vill fortsätta jobba med samma arbetsuppgifter. Den tidigare arbetsgivaren blir ofta deras enda kund och de fortsätter som egenföretagare med samma jobb som de tidigare gjorde som anställda. Däremot tjänar de inte längre in någon semester och de får ingen sjuklön om de blir sjuka, utan har längre karens hos Försäkringskassan.

De ofrivilliga företagarna tjänar inte heller in någon tjänstepension. Enligt TT Spectra har småföretagare som är 30-40 år nu en pensionsprognos på sin allmänna pension på i genomsnitt 11500 kr/månad. Om de inte heller får någon tjänstepension så kan det bli svårt att klara sig som pensionär.

En av statens offentliga utredningar visar att bara hälften av dem som har sjukersättning får något tillägg förutom sjukersättningen från försäkringskassan, som är 64 procent av inkomsten upp till sjukpenningtaket. De vanligaste orsakerna till att långtidssjuka saknar sjukpension eller annat tillägg, är att de arbetat på företag utan kollektivavtal eller varit egenföretagare med bristande försäkringsskydd.

Det är oroande att allt fler företag vältrar över alla risker på uppdragstagare eller egenföretagare som saknar anställningsskydd, semesterlön och försäkringar. Den som tar stora risker bör också ha en stor frihet som kompensation, men de flesta ofrivilliga egenföretagare har mindre frihet än anställda. Om de bara har en kund som är ett stort företag, så tvingas de att tiga och lyda för sin försörjning. Kunden har alltid rätt och Medbestämmandelagen gäller inte kunder.

I Unionen är egenföretagare välkomna som medlemmar och kan teckna billiga och bra försäkringar.

Bloggat: Sacobloggen, Utredarna, Görans tankar och bagateller

Media: Ekot

Kommentera