Mer pension för pengarna med kollektivavtalad tjänstepension

Dagens Industri har under den senaste veckan skrivit om problemen med ”pensionssvinnet”, där höga avgifter riskerar att försämra pensionen. Betydelsen av kollektivavtal för den enskilde är för pensionen väldigt stor. Tjänstepensionen som är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, är idag helt avgörande för den framtida pensionen för de allra flesta.

Skillnaden på ett arbetsliv med och utan tjänstepension blir allt större i takt med ökad medellivslängd. Många av dagens unga riskerar en reellt försvagad pension – jämförd med dagens pensionärer – utan kompletterande avsättningar. Unionen arbetar sedan länge för att öka avsättningarna till tjänstepension för alla förbundets medlemmar.

En rad av de tyngsta ekonomiska aktörerna avseende bland annat pensionsfrågor har lyft tjänstepensionens stora påverkan och en rad andra utmaningar med det nuvarande pensionssystemet under lång tid – exempelvis Framtidskommissionen,Pensionsåldersutredningen, Finanspolitiska Rådet och Pensionsmyndigheten.

För att kompensera för att pensionen kan förväntas betalas ut under en längre tidsperiod, måste den försäkrade i högre grad än med tidigare regler komplettera med tjänstepension och eget pensionssparande eller pensioneras vid högre ålder.

Kollektivavtal ger mer pension för pengarna

Redan idag bidrar de kollektivavtalsupphandlade pensionslösningarna till mer pension för varje krona jämfört med privat pensionssparande eller avsättningar som arbetsgivare utan kollektivavtal gör.

Detta eftersom PTK sedan 2007 har vi pressat avgifterna för tjänstepensionen med över 70 procent. De har lyckats sänka de genomsnittliga avgifterna för tjänstepensionen från 1,38 procent vid den första upphandlingen till 0,39 procent i dag.

I ljuset av den senaste tidens diskussion om pensionssvinnet, där privata rådgivare tar ut höga onödiga avgifter blir det ännu tydligare att en kollektivavtalad tjänstepension skapar stora värden för den enskilde.

Collectum har tagit fram ett tydligt räkneexempel som syns på bilden nedan:

Pensionsavgifter
Räknexempel från Collectum

Särskilt viktigt för unga

Den som är ung kommer att behöva jobba längre för att få samma andel av slutlönen i pension som de som är äldre. Trots att man jobbar längre kommer de flesta ändå att få en längre tid som pensionär än tidigare generationer.

Med en sjunkande allmän pension blir därför tjänstepensionen extra viktig för de som är unga idag. Monica Petersson, Pensionsexpert på Pensionsmyndigheten beskriver det väl här.

Flexpension en viktig del i lösningen

En ökad avsättning till tjänstepensionen och ökade möjligheter att kunna stanna kvar i arbetslivet även när man närmar sig – eller passerar – den traditionella pensionsåldern vid 65 år kommer för allt fler i framtiden vara viktiga förutsättningar för att få ihop till en rimlig pension som det går att leva på.

Det gäller för alla tjänstemän, i alla branscher. I dagsläget är det dock så att de som arbetar i tjänstesektorn har sämre kollektivavtalad tjänstepension än övriga branscher, på grund av arbetsgivarorganisationen Almegas motstånd till ökade avsättningar.

I dagarna diskuteras också pensionsåldern, inom ramen för Pensionsgruppens arbete, och möjligheten att trappa ned och arbeta färre timmar i veckan tycks för de allra flesta vara en mycket viktig faktor för att vilja och orka stanna kvar fler år i arbetslivet.

Det är emot denna bakgrund Unionen jobbar för att få en förstärkt tjänstepension och ett mer flexibelt slut på arbetslivet för alla våra medlemmar.

Vi tar ansvar för såväl individen, näringslivet som samhällsekonomin i stort. Vi kallar det Flexpension.

 

Kommentera