Första kvartalets siffror är mer positiva än väntat

Gösta Karlsson

Nu har SCBs siffror för första kvartalet 2012 kommit och nog blir de flesta bedömare överraskade. Efter förra kvartalets negativa förändringstal talade många om ett riktigt eländigt 2012. Även vi skrev ner vår prognos för 2012 till en halv procents tillväxt för helåret. Första kvartalet 2012 steg enligt SCBs preliminära siffror BNP med 0,8 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2011. Jämförs de nya BNP-sifforna med läget motsvarande siffror för det första kvartalet 2011 redovisas en ökning med 1,5 procent. 

Konjunkturinstitutet skriver med anledning av sin barometer som presenterade i tisdags att Den ligger marginellt över det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är ungefär normal.” 

Det är alltså inte alls omöjligt att vi under sommaren och tidig höst kommer att se ett antal upprevideringar av prognoserna. Det som framför allt är positivt är att det är investeringarna inom näringslivet som är den positivt starkaste kraften. Det är byggnads- och anläggningsinvesteringarna som ger det största bidraget. En fundering är emellertid om vad det faktiskt handlar om. Vid sidan om investeringar inom energisektorn (har den politiska osäkerheten minskat?), förefaller det arena- och hotellbyggen kring storstäderna och igångsatta projekteringar inom gruvnäringen som är det stora bidraget. Den senaste investeringsenkäten från SCB tyder ju inte på någon bredare uppgång ännu. 

Det är dock bra att kunna konstatera att tillväxten bedöms ske trots ett relativt kraftigt negativt omslag i lagren, minus 1,1 procentenheter av BNP. Givet konstanta lager är tillväxten kraftig första kvartalet 2012, eller närmare 2 procent. Det är emellertid ännu för tidigt att ropa hej och tro att det värsta är över. En försiktig optimism finns det trots allt utrymme för.

Kommentera