From Lön

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så pass lågt att det i praktiken utgör en form av statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen. Innovativa startup-företag är en viktig kugge för det svenska näringslivet och Sveriges framtida …

Läs mer

Storytels VD svänger om kollektivavtal

Storytel är It-startupen sprungen ur mobiltjänsten Bokilur. Med köpen av Massolit förra året och framförallt Norstedts i somras överraskade man en hel bransch genom att i ett slag bli Sveriges näst största bokförläggare och tog därigenom steget att bli en av den svenska bokbranschens viktigaste aktörer i framtiden. I en intervju med Svensk Bokhandel i …

Läs mer

Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft - Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017?

Seminarium måndagen den 4 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017? Den svenska ekonomin växer i snabb takt, samtidigt som frågetecknen om den internationella konjunkturen blivit fler och tillväxtprognoserna gradvis reviderats ned. Vi ser också en mycket snabb …

Läs mer

Svenskt Näringsliv - vi behöver arbeta tillsammans för ett jämställt arbetsliv

I ett blogginlägg från Svenskt Näringsliv kommenteras vår undersökning om mammapuckeln som visar hur ojämnt deltidsarbetet är fördelat mellan kvinnor och män. Unionens undersökning visar tydligt hur föräldraskap påverkar kvinnor och män olika och leder till ojämställdhet. Det är glädjande att arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tar del av vår beskrivning av de utmaningar som finns för …

Läs mer

Dags att diskutera deltidsarbetandets konsekvenser

Siffror från Unionen som publiceras i DN idag visar att det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Det är hög tid att diskutera vad skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsarbetsmönster får för konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Mammapuckeln Kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män. För både kvinnor …

Läs mer

Ny lönepolitisk plattform för Unionen

Unionens kongress har fattat beslut om en ny lönepolitisk plattform. Stora delar av den tidigare lönepolitiska plattformen är kvar – men några delar är förändrade och förtydligade. Under 2014 inledde förbundsstyrelsen ett arbete med att samla in synpunkter på den nuvarande lönepolitiska plattformen från 2009. De besökte samtliga regioner för att diskutera lön och lönepolitik. Regionerna ställde …

Läs mer

Finns det någon plan B för den svenska modellen?

Jag har precis läst boken ”Ledartröja eller tvångströja?” av Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg. Boken handlar om hur den svenska modellen förändrats under ett drygt sekel, även om tonvikten av naturliga skäl ligger på perioden från Rehnbergavtalet och den därefter följande perioden under Industriavtalets normering. Bokens undertitel säger mer om innehållet än titeln i …

Läs mer

Alla förlorare när lagstiftarna fipplar med arbetskraftskostnaderna

Som väntat, till mångas förtret, och antagligen till fås glädje (utanför finansdepartementets budgetavdelning) fortgår det planerade borttagandet av nedsatta socialavgifter för unga, och sista fasen tidigareläggs dessutom till första juni 2016. I och med det avslutas ett ur forskningssynpunkt intressant, men ack så dyrt, försök till att skapa sysselsättningsökningar för unga genom generella sänkningar av …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer