From Lön

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så pass lågt att det i praktiken utgör en form av statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen. Innovativa startup-företag är en viktig kugge för det svenska näringslivet och Sveriges framtida …

Läs mer

Storytels VD svänger om kollektivavtal

Storytel är It-startupen sprungen ur mobiltjänsten Bokilur. Med köpen av Massolit förra året och framförallt Norstedts i somras överraskade man en hel bransch genom att i ett slag bli Sveriges näst största bokförläggare och tog därigenom steget att bli en av den svenska bokbranschens viktigaste aktörer i framtiden. I en intervju med Svensk Bokhandel i …

Läs mer

Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft - Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017?

Seminarium måndagen den 4 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017? Den svenska ekonomin växer i snabb takt, samtidigt som frågetecknen om den internationella konjunkturen blivit fler och tillväxtprognoserna gradvis reviderats ned. Vi ser också en mycket snabb …

Läs mer

Svenskt Näringsliv - vi behöver arbeta tillsammans för ett jämställt arbetsliv

I ett blogginlägg från Svenskt Näringsliv kommenteras vår undersökning om mammapuckeln som visar hur ojämnt deltidsarbetet är fördelat mellan kvinnor och män. Unionens undersökning visar tydligt hur föräldraskap påverkar kvinnor och män olika och leder till ojämställdhet. Det är glädjande att arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tar del av vår beskrivning av de utmaningar som finns för …

Läs mer

Dags att diskutera deltidsarbetandets konsekvenser

Siffror från Unionen som publiceras i DN idag visar att det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Det är hög tid att diskutera vad skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsarbetsmönster får för konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Mammapuckeln Kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män. För både kvinnor …

Läs mer

Ny lönepolitisk plattform för Unionen

Unionens kongress har fattat beslut om en ny lönepolitisk plattform. Stora delar av den tidigare lönepolitiska plattformen är kvar – men några delar är förändrade och förtydligade. Under 2014 inledde förbundsstyrelsen ett arbete med att samla in synpunkter på den nuvarande lönepolitiska plattformen från 2009. De besökte samtliga regioner för att diskutera lön och lönepolitik. Regionerna ställde …

Läs mer

Finns det någon plan B för den svenska modellen?

Jag har precis läst boken ”Ledartröja eller tvångströja?” av Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg. Boken handlar om hur den svenska modellen förändrats under ett drygt sekel, även om tonvikten av naturliga skäl ligger på perioden från Rehnbergavtalet och den därefter följande perioden under Industriavtalets normering. Bokens undertitel säger mer om innehållet än titeln i …

Läs mer

Alla förlorare när lagstiftarna fipplar med arbetskraftskostnaderna

Som väntat, till mångas förtret, och antagligen till fås glädje (utanför finansdepartementets budgetavdelning) fortgår det planerade borttagandet av nedsatta socialavgifter för unga, och sista fasen tidigareläggs dessutom till första juni 2016. I och med det avslutas ett ur forskningssynpunkt intressant, men ack så dyrt, försök till att skapa sysselsättningsökningar för unga genom generella sänkningar av …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer