From Likabehandling

Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch

I tisdags presenterades regeringens budget för 2017. Mot bakgrund av regeringens IT-politiska mål om att vara bäst i klassen är det positivt att regeringen i budgeten lyfter fram jämställdhet som en viktig fråga för IT-branschen. För Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch. Det finns egentligen inte heller någon aktör i branschen som hävdar …

Läs mer

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen …

Läs mer

Du har rätt att vara dig själv på jobbet!

Arbetsgivares möjlighet att begränsa dina könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade. Det visar en rättsutredning som Unionen genomfört och som presenteras på seminariet Vem bestämmer vilka kläder du bära på jobbet idag. Unionen anser att individens rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig själv – i könshänseende måste …

Läs mer

Ersättliga är vi allihopa! (Jag med - och du med)

”Men ingen annan gör ju mitt jobb, om inte jag gör det”. Hur många gånger har du hört en kollega säga något liknande? Ofta sägs sådant av personer som känt sig tvingade att jobba kvällar eller helger, efter att till exempel ha varit hemma med sjukt barn. Ska det verkligen behöva vara så? Och är …

Läs mer

Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap

Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Av Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 framgår att föräldraskap är en karriärbroms och att de karriärhämmande effekterna är betydligt större för kvinnor än för män. Unionen vill utforma och driva lösningar på denna jämställdhetsutmaning som utgår …

Läs mer

Äntligen - men bättre sent än aldrig!

Förra veckan beslutade riksdagen om förändringar i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Förändringarna innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder från årsskiftet ska omfatta diskrimineringslagens samtliga sju diskrimineringsgrunder och att arbetet med lönekartläggning och analys återigen ska genomföras varje år. Unionen har i flera år drivit frågan om att få till stånd dessa förbättringar. …

Läs mer

Är mångfald verkligen lönsamt?

Seminarium torsdagen den 7 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby. Är mångfald verkligen lönsamt? Oavsett nivån på den framtida invandringen kommer en betydande del av den svenska befolkningen i arbetsför ålder vara utrikes födda. Samtidigt tillvaratas utrikes föddas utbildning och kompetenser inte fullt ut trots att studier pekar på att det finns ett positivt samband …

Läs mer

Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor?

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor? På seminariet presenteras resultat och slutsatser kopplade till karriär- och löneutveckling ur Unionens rapport ”Föräldravänligt arbetsliv 2016”. Därefter förs en diskussion om orsakerna till att föräldraskapet blir en karriärbroms för kvinnor i större utsträckning än för män. Vad behöver …

Läs mer

Föräldraskap får inte bli en karriärbroms för kvinnor

En majoritet av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år upplever att arbetslivet är föräldravänligt. Föräldraskap får dock delvis olika konsekvenser för kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling och många upplever stress när de är hemma med sjukt barn. Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. …

Läs mer

Avfärda inte arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningarna

Förra veckan släpptes Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet. Forskarna bakom rapporten vill synliggöra att ökande sjukskrivningar inte beror på ökad ohälsa i befolkningen. Men de drar alltför snabba slutsatser om arbetsmiljön. Och var är genusanalysen? Mycket av det som sägs i rapporten är väl känt sedan tidigare. Bland annat beskrivs det faktum …

Läs mer

februari 2017

Glöm inte nyårslöftet om hållbart arbetsliv

Plötsligt blev det mitten av februari 2017. I backspegeln verkar en av årets hetaste nyårstrender ha handlat om stressen och pressen i arbetslivet. Såklart gick det att hitta artiklar om viktnedgång, matvanor och träning, men många nyheter handlade om balansen mellan karriär och fritid. Artiklarna kan indelas i strukturella och individuella, både förklaringar och lösningar. …

Läs mer

Mer mångfald i företagen?

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till. Vad …

Läs mer

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största fackförbund vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Därför är startups viktiga – nya jobb kommer till största del i tillväxtföretag, byggt på innovation och kreativitet. I den utsträckning vi svenskar gillar …

Läs mer

Generation Y söker stabilitet

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. …

Läs mer


januari 2017

Unionens avtalskrav: löneutfyllnad vid VAB

Vabruari – årets sjukaste månad för barn och föräldrar – närmar sig med stormsteg. Förutom att det är synd om alla sjuka barn, så ger vabbandet också ett betydande tapp i föräldrarnas plånböcker. Därför kräver Unionen nu löneutfyllnad vid VAB. För precis som så många andra delar av socialförsäkringssystemen, så har taket för vilka inkomster …

Läs mer

Vobba – en win-win-win-situation och ett outtalat tvång

Vabruari, den månad på året då flest föräldrar behöver vara hemma från jobbet med sjukt barn, närmar sig med stormsteg. I ett stressat och pressat arbetsliv riskerar tillfällig, oplanerad frånvaro från jobbet att ställa till problem för såväl medarbetare som arbetsgivare. Unionens ståndpunkt är därför att denna ofrånkomliga utmaning behöver hanteras med ett stort mått …

Läs mer