From Likabehandling

Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch

I tisdags presenterades regeringens budget för 2017. Mot bakgrund av regeringens IT-politiska mål om att vara bäst i klassen är det positivt att regeringen i budgeten lyfter fram jämställdhet som en viktig fråga för IT-branschen. För Sverige har inte råd med en ojämställd IT-bransch. Det finns egentligen inte heller någon aktör i branschen som hävdar …

Läs mer

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen …

Läs mer

Du har rätt att vara dig själv på jobbet!

Arbetsgivares möjlighet att begränsa dina könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade. Det visar en rättsutredning som Unionen genomfört och som presenteras på seminariet Vem bestämmer vilka kläder du bära på jobbet idag. Unionen anser att individens rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig själv – i könshänseende måste …

Läs mer

Ersättliga är vi allihopa! (Jag med - och du med)

”Men ingen annan gör ju mitt jobb, om inte jag gör det”. Hur många gånger har du hört en kollega säga något liknande? Ofta sägs sådant av personer som känt sig tvingade att jobba kvällar eller helger, efter att till exempel ha varit hemma med sjukt barn. Ska det verkligen behöva vara så? Och är …

Läs mer

Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap

Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Av Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 framgår att föräldraskap är en karriärbroms och att de karriärhämmande effekterna är betydligt större för kvinnor än för män. Unionen vill utforma och driva lösningar på denna jämställdhetsutmaning som utgår …

Läs mer

Äntligen - men bättre sent än aldrig!

Förra veckan beslutade riksdagen om förändringar i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Förändringarna innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder från årsskiftet ska omfatta diskrimineringslagens samtliga sju diskrimineringsgrunder och att arbetet med lönekartläggning och analys återigen ska genomföras varje år. Unionen har i flera år drivit frågan om att få till stånd dessa förbättringar. …

Läs mer

Är mångfald verkligen lönsamt?

Seminarium torsdagen den 7 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby. Är mångfald verkligen lönsamt? Oavsett nivån på den framtida invandringen kommer en betydande del av den svenska befolkningen i arbetsför ålder vara utrikes födda. Samtidigt tillvaratas utrikes föddas utbildning och kompetenser inte fullt ut trots att studier pekar på att det finns ett positivt samband …

Läs mer

Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor?

Seminarium tisdagen den 5 juli kl. 10.00-11.00, Hästgatan 10, Visby Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor? På seminariet presenteras resultat och slutsatser kopplade till karriär- och löneutveckling ur Unionens rapport ”Föräldravänligt arbetsliv 2016”. Därefter förs en diskussion om orsakerna till att föräldraskapet blir en karriärbroms för kvinnor i större utsträckning än för män. Vad behöver …

Läs mer

Föräldraskap får inte bli en karriärbroms för kvinnor

En majoritet av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år upplever att arbetslivet är föräldravänligt. Föräldraskap får dock delvis olika konsekvenser för kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling och många upplever stress när de är hemma med sjukt barn. Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. …

Läs mer

Avfärda inte arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningarna

Förra veckan släpptes Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet. Forskarna bakom rapporten vill synliggöra att ökande sjukskrivningar inte beror på ökad ohälsa i befolkningen. Men de drar alltför snabba slutsatser om arbetsmiljön. Och var är genusanalysen? Mycket av det som sägs i rapporten är väl känt sedan tidigare. Bland annat beskrivs det faktum …

Läs mer

maj 2017

Kvalitetssäkrad rådgivning måste prioriteras

Många apoteksföretag i Sverige har på olika sätt provat att utveckla apoteken och att samtidigt öka lönsamheten. Blodtryckstester, vaccinationer och hudvårdsbehandlingar är olika tjänster som de olika kedjorna har provat. Vi på Unionen tyckte att det var dags att se sig om och lära sig av andra länders framgångar och därför ordnade vi en studieresa …

Läs mer

Stor brist på viss kompetens i Sverige

Sverige har underskott på högkvalificerad arbetskraft och ligger i topp när det gäller obalans på arbetsmarknaden. Det visar en undersökning gjord av forskningsinstitutet Oxford Economics på uppdrag av det internationella rekryteringsföretaget Hays. Ett sätt att lösa problemet är arbetskraftsinvandring. I undersökningen jämförs arbetssituationen i 33 länder. Sverige toppar listan med länder i obalans på arbetsmarknaden tätt …

Läs mer


april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer