From Fler och bättre jobb

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Storytels VD svänger om kollektivavtal

Storytel är It-startupen sprungen ur mobiltjänsten Bokilur. Med köpen av Massolit förra året och framförallt Norstedts i somras överraskade man en hel bransch genom att i ett slag bli Sveriges näst största bokförläggare och tog därigenom steget att bli en av den svenska bokbranschens viktigaste aktörer i framtiden. I en intervju med Svensk Bokhandel i …

Läs mer

Regeringens jobbagenda – rätt frågor, men flera svar saknas

Regeringen presenterade igår sin ”jobbagenda” inför höstbudgeten 2016. Agendan bygger på tre ben – investeringar, fler och växande företag, samt satsningar på kompetens och bättre matchning på arbetsmarknaden. Innehållet var delvis känt sedan tidigare, men regeringen kom med en del konkretiseringar samt några nya satsningar. På investeringsområdet ligger fokus på ett ökat byggande av mindre …

Läs mer

Extremt billig arbetskraft behöver inte vara extremt lågavlönad

På DN Debatt idag föreslår Moderaterna en ny anställningsform för att lättare få första jobbet. Det finns ingen anledning att de som är nya på arbetsmarknaden ska vara extremt lågavlönade, när de redan är extremt billiga för arbetsgivaren att anställa. På arbetsförmedlingens hemsida finns följande information till arbetsgivare: ”Instegsjobb – Anställ den som är ny …

Läs mer

Sveriges egenföretagare har svårt att ta semester

Sommar betyder ledighet för många men nära två av fem egenföretagare har svårt att ta ut någon semester överhuvudtaget. Hårdast drabbas kvinnor och unga företagare. Bilden är alltså tydlig: Egenföretagare jobbar hårt och mycket – osäkerhet om både kunder, konjunktur, inkomster och trygghetssystem gör att man helt enkelt i många fall inte kan eller vågar …

Läs mer

Den digitala strukturomvandlingens utmaningar och möjligheter

Unionen bjöd idag in arbetsgivarorganisationer, politiker och företag för att diskutera utmaningar på arbetsmarknaden inför den flitigt debatterade digitala strukturomvandlingen. Diskussionen handlade om hur automatiseringsprocesser ser ut i praktiken, arbetskraftens tilltagande omställningsbehov, och om möjligheter och utmaningar för samhället och dess aktörer. I panelen deltog Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens orförande, …

Läs mer

Dags att sätta mångfaldens möjligheter i centrum

I samband med Unionens seminarium ”Framtidens mångfaldsarbete” släpps rapporten ”Öka inkluderingen”. Rapporten visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag är öppet och inkluderande. Men det finns förbättringsbehov och krafttag måste tas för att sätta stopp för diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Mångfaldsklimatet är överlag öppet och inkluderande – men det finns …

Läs mer

Fackets gemensamma utmaningar för framtiden

Vid ett fullsatt seminarium i Almedalen på måndagseftermiddagen samtalade Unionens ordförande Cecilia Fahlberg med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om de gemensamma fackliga utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Samtalsledaren Sverker Olofsson lotsade de båda genom ett spännande samtal som kom att kretsa bland annat kring lönebildningen och jämställda löner. Stor samsyn rådde om att man bör utgå ifrån …

Läs mer

Ett flexibelt arbetsliv är ett längre arbetsliv

Unionens lösning för att fler ska få ett flexibelt arbetsliv och kunna trappa ned när de blir äldre är flexpension som Unionen med arbetsgivarparter har tecknat avtal om inom flera avtalsområden. AMF har nyligen undersökt om möjligheten till deltidspension skulle kunna resultera i fler stannade kvar längre i arbetslivet. Deltagare i Norstats webbpanel fick frågan …

Läs mer

Branschen samlas till Almedalsseminarium "Nytt samarbete för handel i världsklass"

 Nytt samarbete för handel i världsklass – Vad innebär handelns nya branschutvecklingsavtal? En halv miljon människor jobbar inom handeln i Sverige. Våren 2015 ingick arbetsmarknadens parter inom handeln ett nytt samarbetsavtal för att stärka handeln. Syftet med avtalet är bland annat att finansiera forskning, bidra till fördjupad ekonomisk kunskap, höja yrkesstatus och synliggöra möjligheter till …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer