From Fler och bättre jobb

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Storytels VD svänger om kollektivavtal

Storytel är It-startupen sprungen ur mobiltjänsten Bokilur. Med köpen av Massolit förra året och framförallt Norstedts i somras överraskade man en hel bransch genom att i ett slag bli Sveriges näst största bokförläggare och tog därigenom steget att bli en av den svenska bokbranschens viktigaste aktörer i framtiden. I en intervju med Svensk Bokhandel i …

Läs mer

Regeringens jobbagenda – rätt frågor, men flera svar saknas

Regeringen presenterade igår sin ”jobbagenda” inför höstbudgeten 2016. Agendan bygger på tre ben – investeringar, fler och växande företag, samt satsningar på kompetens och bättre matchning på arbetsmarknaden. Innehållet var delvis känt sedan tidigare, men regeringen kom med en del konkretiseringar samt några nya satsningar. På investeringsområdet ligger fokus på ett ökat byggande av mindre …

Läs mer

Extremt billig arbetskraft behöver inte vara extremt lågavlönad

På DN Debatt idag föreslår Moderaterna en ny anställningsform för att lättare få första jobbet. Det finns ingen anledning att de som är nya på arbetsmarknaden ska vara extremt lågavlönade, när de redan är extremt billiga för arbetsgivaren att anställa. På arbetsförmedlingens hemsida finns följande information till arbetsgivare: ”Instegsjobb – Anställ den som är ny …

Läs mer

Sveriges egenföretagare har svårt att ta semester

Sommar betyder ledighet för många men nära två av fem egenföretagare har svårt att ta ut någon semester överhuvudtaget. Hårdast drabbas kvinnor och unga företagare. Bilden är alltså tydlig: Egenföretagare jobbar hårt och mycket – osäkerhet om både kunder, konjunktur, inkomster och trygghetssystem gör att man helt enkelt i många fall inte kan eller vågar …

Läs mer

Den digitala strukturomvandlingens utmaningar och möjligheter

Unionen bjöd idag in arbetsgivarorganisationer, politiker och företag för att diskutera utmaningar på arbetsmarknaden inför den flitigt debatterade digitala strukturomvandlingen. Diskussionen handlade om hur automatiseringsprocesser ser ut i praktiken, arbetskraftens tilltagande omställningsbehov, och om möjligheter och utmaningar för samhället och dess aktörer. I panelen deltog Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens orförande, …

Läs mer

Dags att sätta mångfaldens möjligheter i centrum

I samband med Unionens seminarium ”Framtidens mångfaldsarbete” släpps rapporten ”Öka inkluderingen”. Rapporten visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag är öppet och inkluderande. Men det finns förbättringsbehov och krafttag måste tas för att sätta stopp för diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Mångfaldsklimatet är överlag öppet och inkluderande – men det finns …

Läs mer

Fackets gemensamma utmaningar för framtiden

Vid ett fullsatt seminarium i Almedalen på måndagseftermiddagen samtalade Unionens ordförande Cecilia Fahlberg med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om de gemensamma fackliga utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Samtalsledaren Sverker Olofsson lotsade de båda genom ett spännande samtal som kom att kretsa bland annat kring lönebildningen och jämställda löner. Stor samsyn rådde om att man bör utgå ifrån …

Läs mer

Ett flexibelt arbetsliv är ett längre arbetsliv

Unionens lösning för att fler ska få ett flexibelt arbetsliv och kunna trappa ned när de blir äldre är flexpension som Unionen med arbetsgivarparter har tecknat avtal om inom flera avtalsområden. AMF har nyligen undersökt om möjligheten till deltidspension skulle kunna resultera i fler stannade kvar längre i arbetslivet. Deltagare i Norstats webbpanel fick frågan …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer