From Farmaci och hälsa

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer

Tre varningssignaler på apoteksmarknaden

Apoteksmarknaden utvecklas relativt snabbt, där webbhandeln på kort tid etablerats och ökat under de senaste två åren. Medan de receptbelagda läkemedlen inte ökar i någon större utsträckning, har handelsvarorna blivit allt viktigare för apotekens ekonomi – en utveckling som går tillbaka till monopoltiden. Det är lätt att förstå att en del noterar och reagerar – …

Läs mer

Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan

Idag börjar Livsplats Sverige som är ett viktigt policyforum för främsta nationella aktörer inom det förebyggandet hälsoområdet. Under två dagar kommer politiker, representanter för kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer att mötas och diskutera förebyggande insatser som kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Unionen är på plats och …

Läs mer

Intervju om Farmaceutkompis

Roger Tomeh och Kerstin Franzén träffades via projektet Farmaceutkompis, något som Unionen har stöttat sedan start. Tanken med projektet är att skapa möjlighet för en etablerad och en oetablerad nyanländ farmaceut att mötas och byta erfarenheter. Den etablerade kan då dela med sig av sin kunskap om arbetsmarknaden för farmaceuter och sitt kontaktnät. Projektet skapar …

Läs mer

Unionen är stolt samarbetspartner till projektet Farmaceutkompis!

Farmacevter utan Gränser (FuG) har nyligen startat integrationsprojektet Farmaceutkompis. Tanken är att nyanlända farmaceuter ska få välbehövliga kontakter med andra etablerade farmaceuter i Sverige. Nyanlända akademiker inom denna likväl som andra branscher har idag svårt att etablera sig, både socialt och på arbetsmarknaden. Dessutom kommer många receptarier och apotekare att gå i pension inom en snar …

Läs mer

Effektivt med mer samarbete mellan sjukvården och apoteken

Flera medier har på senaste tid rapporterat om att apoteken utvecklas alltmer till sjukmottagningar. Utvecklingen är högst välkommen! Apotekens personal har enorm kunskap. Farmaceuter, det vill säga; apotekare och receptarier, har tillräcklig kompetens för att förse patienter/kunder med råd och stöd vid lindriga besvär och apotekstekniker har fullgod kunskap om egenvård. Att hjälpa kunder och …

Läs mer

Unionen positiva till förslag om förbud mot butiksförsäljning av paracetamol

Unionen är positiva till att Läkemedelsverket nu efter långt utredande har föreslagit att paracetamol i tablettform ska bli förbjudet att sälja utanför apotek from den 1 mars 2015. Det är en ståndpunkt som Unionen drivit under lång tid.

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer