From Farmaci och hälsa

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer

Tre varningssignaler på apoteksmarknaden

Apoteksmarknaden utvecklas relativt snabbt, där webbhandeln på kort tid etablerats och ökat under de senaste två åren. Medan de receptbelagda läkemedlen inte ökar i någon större utsträckning, har handelsvarorna blivit allt viktigare för apotekens ekonomi – en utveckling som går tillbaka till monopoltiden. Det är lätt att förstå att en del noterar och reagerar – …

Läs mer

Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan

Idag börjar Livsplats Sverige som är ett viktigt policyforum för främsta nationella aktörer inom det förebyggandet hälsoområdet. Under två dagar kommer politiker, representanter för kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer att mötas och diskutera förebyggande insatser som kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Unionen är på plats och …

Läs mer

Intervju om Farmaceutkompis

Roger Tomeh och Kerstin Franzén träffades via projektet Farmaceutkompis, något som Unionen har stöttat sedan start. Tanken med projektet är att skapa möjlighet för en etablerad och en oetablerad nyanländ farmaceut att mötas och byta erfarenheter. Den etablerade kan då dela med sig av sin kunskap om arbetsmarknaden för farmaceuter och sitt kontaktnät. Projektet skapar …

Läs mer

Unionen är stolt samarbetspartner till projektet Farmaceutkompis!

Farmacevter utan Gränser (FuG) har nyligen startat integrationsprojektet Farmaceutkompis. Tanken är att nyanlända farmaceuter ska få välbehövliga kontakter med andra etablerade farmaceuter i Sverige. Nyanlända akademiker inom denna likväl som andra branscher har idag svårt att etablera sig, både socialt och på arbetsmarknaden. Dessutom kommer många receptarier och apotekare att gå i pension inom en snar …

Läs mer

Effektivt med mer samarbete mellan sjukvården och apoteken

Flera medier har på senaste tid rapporterat om att apoteken utvecklas alltmer till sjukmottagningar. Utvecklingen är högst välkommen! Apotekens personal har enorm kunskap. Farmaceuter, det vill säga; apotekare och receptarier, har tillräcklig kompetens för att förse patienter/kunder med råd och stöd vid lindriga besvär och apotekstekniker har fullgod kunskap om egenvård. Att hjälpa kunder och …

Läs mer

Unionen positiva till förslag om förbud mot butiksförsäljning av paracetamol

Unionen är positiva till att Läkemedelsverket nu efter långt utredande har föreslagit att paracetamol i tablettform ska bli förbjudet att sälja utanför apotek from den 1 mars 2015. Det är en ståndpunkt som Unionen drivit under lång tid.

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer