From Ekonomi

Här finner du lite mer omfattande inlägg som berör ekonomiska frågor, allt från globaliseringens effekter på arbetsmarknaden till prognoser för svensk industri.

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Industriföretagens syn på svensk konkurrenskraft

Lagom till jul står så ännu en avtalsrörelse för dörren, idag har facken och arbetsgivarna inom industrin traditionsenligt utväxlat sina krav. Lika traditionsenligt under intyganden från båda sidor om att 1) den egna kravlistan bottnar i omsorgen om industrins internationella konkurrenskraft, och att 2) motpartens lista – om den förverkligades – skulle driva industrin några …

Läs mer

En ljusare konjunkturbild men kompetensfrågan allt viktigare

Svensk ekonomi må ha passerat sin tillväxttopp i slutet av förra året, men tillväxten är fortsatt hög och under den senaste veckan har det kommit flera fortsatt positiva konjunktursignaler. Positiva småföretag Först ut var LRF Konsults genomgång av lönsamheten i svenska småföretag med 0-15 anställda. Totalt sett väntas 2016 bli det bästa året lönsamhetsmässigt sedan …

Läs mer

Unionen bakom resolution för socialt hållbar utveckling av plattformsekonomin

Efter fyra års verksamhet med olika uppdrag och inriktning presenterade idag Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande. I och med den förändrade samhällsdebatten har kommissionens uppdrag gått från att handla om mer handfasta myndighetsfrågor, till den idag dominerande diskussionen om digitaliseringens samhällsomvälvande kraft. Denna digitala strukturomvandling, som vi är mitt inne i, väntas påverka näringslivet, det offentliga, våra …

Läs mer

Fler företag behöver öppna dörren för nyanlända

På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket är det först under nästa år som de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd 2015 skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det innebär att antalet inskrivna nyanlända successivt kommer att öka från dagens cirka 50 000 till nästan 90 000 under 2018. Företags möjligheter och vilja att ta emot nyanlända på praktik …

Läs mer

Toppen bakom oss, men fortsatt god tillväxt

Den svenska tillväxten under 2015 blev högre än förväntat, med en topp sista kvartalet då BNP-tillväxten (kalenderkorrigerat) nådde 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Totalt för året blev tillväxten 4,1 procent (kalenderkorrigerat 3,9 procent), vilket var den högsta takten sedan rekylåret 2010. Den höga tillväxten 2015 förklaras av en kraftig investeringsuppgång, en fortsatt …

Läs mer

Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas

Göran Hägglund och Göran Johnsson har under det senaste halvåret träffat arbetsmarknadens parter i sitt arbete med att ta fram ett förslag på hur arbetslivet kan förlängas. De har gjort det på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Nu presenterar de sitt förslag, och frågan som har hamnat i fokus är den om pensionsålder. Vi anser att det behövs fler åtgärder …

Läs mer

Mer pension för pengarna med kollektivavtalad tjänstepension

Dagens Industri har under den senaste veckan skrivit om problemen med ”pensionssvinnet”, där höga avgifter riskerar att försämra pensionen. Betydelsen av kollektivavtal för den enskilde är för pensionen väldigt stor. Tjänstepensionen som är en av de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen, är idag helt avgörande för den framtida pensionen för de allra flesta. Skillnaden på ett arbetsliv …

Läs mer

The dawn of the platform based labour market

Digital platforms can be seen as tools that help us do more and better things on the Internet. Whether it be search engines, social media platforms or media streaming services, most of us use various platforms more and more. In recent years, the taxi and accommodations  industries have seen the rapid rise of a new …

Läs mer

Hur ser läget ut efter avtalsrörelsen 2016 och inför avtalsrörelsen 2017?

Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen fokuserar i år på Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i ett kortare avtalsperspektiv men också och mer avgörande på längre sikt? Hur ser det ekonomiska läget och konjunkturen ut inför avtal 2017, och hur väl anpassad är den svenska modellen till den strukturomvandling som nu sker? Vilka är de största styrkorna och …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer