Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv

”Unionen presenterar Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv”

Datum: Onsdag 1/7 kl. 11

Vi lever allt längre och blir allt friskare och mer aktiva. Samtidigt går de flesta fortfarande i pension vid 65 års ålder. Det är inte hållbart. Fler kommer få en alltför låg pension samtidigt som den svenska ekonomin förlorar kompetent och erfaren arbetskraft.

Flexpension bygger på att fackförbunden träffar avtal med arbetsgivarparterna om ökade avsättningar till tjänstepension för de anställda och förstärkt möjlighet till att gå ner i arbetstid. På så vis tar Unionen och några andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarna ansvar för att formulera framtidens lösningar på den demografiska utvecklingen.

Flexpension visar också på styrkan i den svenska partsmodellen och att parterna tillsammans kan bidra till att lösa svåra samhällsutmaningar. På seminariet diskuteras hur fler äldre i framtiden ska orka och vilja stanna kvar längre i arbetslivet och hur vi undviker att dagens unga får en dålig ekonomi vid pensioneringen.

Deltagare:

Niklas Hjert förhandlingschef Unionen, Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Monica Petersson pensionsexpert Pensionsmyndigheten, Artur Ringart vd News55 och Mattias Dahl förhandlingschef Svensk Handel.

Moderator:

Sverker Olofsson

Plats:

Unionens trädgård, Hästgatan 10

Kommentera