• Lönekartläggning lönar sig

  Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga...

 • Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

  Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största...

 • Tre varningssignaler på apoteksmarknaden

  Apoteksmarknaden utvecklas relativt snabbt, där webbhandeln på kort tid etablerats och ökat under de senaste två åren. Medan de receptbelagda läkemedlen inte ökar i...

 • En ljusare konjunkturbild men kompetensfrågan allt viktigare

  Svensk ekonomi må ha passerat sin tillväxttopp i slutet av förra året, men tillväxten är fortsatt hög och under den senaste veckan har det...

 • Bra med kvalificerade personaloptioner, men lönegolv för lågt

  Unionen är i grunden positivt till att regeringen presenterar ett förslag om skattelättnader på personaloptioner. Men lönekravet på 22 000 kronor i månaden är så...

 • Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas

  Göran Hägglund och Göran Johnsson har under det senaste halvåret träffat arbetsmarknadens parter i sitt arbete med att ta fram ett förslag på hur arbetslivet kan...

 • Dags för samverkan för att förbättra folkhälsan

  Idag börjar Livsplats Sverige som är ett viktigt policyforum för främsta nationella aktörer inom det förebyggandet hälsoområdet. Under två dagar kommer politiker, representanter för...

 • Osäkra anställningar på rimlighetens gräns

  Idag presenterade Kommunal en rapport om osäkra anställningsformer, ”Status: prekär”. Rapporten visar att kommunal sektor använder osäkra anställningsformer, som exempelvis timvikarier, i betydligt högre...

 • Storbritanniens skilsmässa från EU måste ske under ordnade former

  Något nytt har hänt. Ett land i EU har beslutat sig för att lämna unionen – efter en lång period där europeiska länder strävat...