• Unionen bakom resolution för socialt hållbar utveckling av plattformsekonomin

  Efter fyra års verksamhet med olika uppdrag och inriktning presenterade idag Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande. I och med den förändrade samhällsdebatten har kommissionens uppdrag gått...

 • The dawn of the platform based labour market

  Digital platforms can be seen as tools that help us do more and better things on the Internet. Whether it be search engines, social...

 • Digitaliseringskommissionen pekar ut färdriktningen

  Digitaliseringskommissionen lade idag fram sitt femte delbetänkande, Digitaliseringens tranformerande kraft – från ord till handling till it- och infrastrukturminister Mehmet Kaplan. Delbetänkandet rör förslag för...

 • Alla förlorare när lagstiftarna fipplar med arbetskraftskostnaderna

  Som väntat, till mångas förtret, och antagligen till fås glädje (utanför finansdepartementets budgetavdelning) fortgår det planerade borttagandet av nedsatta socialavgifter för unga, och sista...

 • Den digitala strukturomvandlingens utmaningar och möjligheter

  Unionen bjöd idag in arbetsgivarorganisationer, politiker och företag för att diskutera utmaningar på arbetsmarknaden inför den flitigt debatterade digitala strukturomvandlingen. Diskussionen handlade om hur...

 • Hur har vi räknat?

  För att beräkna strukturomvandlingstrycket för de enskilda yrkesgrupper utgår vi från en egen översättning av Carl Frey och Michael Osbournes uppmärksammade studie The future...

 • Vad händer när strukturomvandlingstrycket ökar?

  Uppdatera Sverige! handlar om att lyfta fram frågan om kompetensutveckling som den kanske enskilt mest aktuella frågan i digitaliseringsdebatten. En debatt som för övrigt...

 • Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska digitaliseringen

  Digitaliseringen som samhällsomvälvande strukturomvandlingskraft har det senaste året blivit ett hett diskuterat ämne. Om vi ska dra lärdom av tidigare pessimistiska tankegångar kring stagnation...

 • Rundabordssamtal om digitaliseringen och de nya stora omställningsbehov den skapar

  Unionen höll idag ett rundabordssamtal om digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden för riksdagens arbetsmarknadsutskott tillsammans med den internationellt uppmärksammade forskaren Carl Frey. Samtalet kretsade kring...

 • Välkommet beslut om statligt centrum för läkemedelsprövning

  Regeringen meddelade idag att ett statligt centra för läkemedelsprövning ska inrättas i Göteborg. Tanken är att centrat ska öka samverkan mellan det företag, akademi...