"Jämställdheten trampar vatten"

Shadé Jalali

Idag kommer ny jämställdhetsstatistik i form av  SCB:s  ” På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”.  Av pressmeddelandet framgår följande:

”En viktig jämställdhetsfråga är möjligheten att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete.  Ett mått som används är uttag av betald föräldrapenning. Männens uttag av föräldrapenning fortsätter sakta att öka, men fortfarande är det kvinnor som tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Under 2011 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent.”

Efter att ha tagit fram fem olika undersökningar om just ämnet Föräldraskap och arbetsliv, kan vi bara konstatera att arbetslivet inte kommer att bli jämställt så länge kvinnor och män delar så olika på föräldraledighetsdagarna.

Fler politiker och arbetsgivare behöver inse att småbarnsföräldrarna behöver stöd och stödet heter fler reserverade månader. Vi vet att män möter stort motstånd inför föräldraledighet. Unionens undersökning ”Föräldravänligt arbetsliv?” visar att 40 procent av papporna möts av negativ attityd hos sin arbetsgivare i samband med uttag av föräldraledighet. Fler reserverade månader skulle underlätta för fler pappor att få vara hemma med sina barn.

Det finns idag otaliga rapporter som påpekar fördelning av föräldradagarna är grundläggande för jämställdheten på arbetsmarknaden. Men vad händer? Inte mycket, eller som SCB skriver i sitt pressmeddelande: ”Jämställdheten trampar vatten

Kommentera