Unionen och LO: Hur möter vi gemensamma utmaningar på framtidens arbetsmarknad?

”Fackförbundens gemensamma utmaningar på framtidens arbetsmarknad.”

Måndagen den 29 juni kl. 13

Runt hälften av jobben i Sverige kommer att påverkas av digitalisering de kommande decennierna. Vissa jobb försvinner, medan andra kommer till. Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson framtidspanar om arbetsmarknadens och fackförbundens utmaningar.

Digitalisering, automation, globalisering och förändrade arbetsformer får en allt större påverkan på arbetslivet. Robotar ersätter mänsklig kraft och mjukvarans artificiella intelligens utgör alltmer en konkurrent till den mänskliga hjärnan.

Hur möter fackförbunden den ökande förändringstakten och hur påverkas partsförhållandena på arbetsmarknaden när tjänstemännen blir allt fler medan arbetarna minskar i antal? Eller har denna traditionella uppdelning kanske redan börjat spela ut sin roll?

Vad säger Unionen om LO:s mål om att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska minska? Hur får vi bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män utan att Industriavtalet och lönenormeringen riskeras?

Deltagare:

Cecilia Fahlberg förbundsordförande Unionen och Karl-Petter Thorwaldsson ordförande LO.

Moderator:

Sverker Olofsson

Plats:

Unionens trädgård, Hästgatan 10

Kommentera