Våra remissvar

Unionen företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet. När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på de remisser som är relevanta för våra medlemmar. Här kan du ladda ner remissvaren:

https://www.unionen.se/filer/ovrigt/unionens-remisser