Vår Politik 15 Juni, 2018

Vobba

Av: Unionen Opinion

Informationsteknologin springer framåt och många tjänstemän svarar på mejl utanför kontorstid. Allt fler privatanställda tjänstemän med barn har möjlighet att vobba, alltså jobba hemifrån med sjukt barn (men inte ta ut ersättning från försäkringskassan för vård av barn). Att kunna jobba hemifrån när barnet är småkrassligt kan vara ett bra sätt att styra sitt jobb, men det får samtidigt inte bli ett tvång.

  • Vi ser att vobbandet ökar. De tre vanligaste skälen till att man vobbar och inte vabbar är för att hinna med sina arbetsuppgifter, för att man inte har någon att lämna över arbetet till samt för att underlätta för kollegor.
  • Unionen tycker att det är bra att många privatanställda tjänstemän har möjlighet att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn.
  • Inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv.
  • Men barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång för alltfler privatanställda tjänstemän, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser.
  • Unionen vill att man ser över arbetsplatsernas villkor och rutiner så att de blir mer föräldravänliga. Det behövs flexibla lösningar.
  • Vi vill att anställda ska ges ökat inflytande över när och var de jobbar.
  • En löneutfyllnad vid vab skulle göra vabbandet mer jämställt.

Comments are closed.