Vår Politik 15 Juni, 2018

Visselblåsare

Av: Unionen Opinion

Unionen har en plats i Eurocadres styrelse via UNI-Europa. Under de senaste två åren har man arbetat hårt för att få till ett skydd på EU-nivå för så kallade visselblåsare.

Nu finns ett förslag till EU-direktiv.

Frågan om visselblåsare är viktig att reglera på europanivå. Många arbetar i dag över gränserna på olika sätt och då behövs en gemensam EU-lagstiftning om meddelarskydd.
Det måste vara tydligt för visselblåsare hur de kommer att skyddas av den nya lagstiftningen.

Läs mer:

https://unionenopinion.se/nyheter/unionen-arbetar-utokat-meddelarskydd-pa-europaniva/

Comments are closed.