3. Vad är Faethm/scenariomodellen?
Rapport 6 September, 2020

3. Vad är Faethm/scenariomodellen?

Av: Unionen Opinion

Faethm är en analysplattform som genom maskininlärning och andra AI-lösningar kan göra scenarioanalyser över hur olika teknikskiften kommer att påverka arbetsmarknaden och olika yrken framöver. Analyserna kan göras på 1-15 års sikt och är unika för olika branscher i olika länder. Faethm har utvecklats av ett australiensiskt företag med samma namn.

Analysen i Faethm bygger på fyra olika delar; en stor databas med arbetsmarknadsdata från hela världen, analyser över i vilken takt olika teknologier kan implementeras i olika branscher i olika länder, användardata från den enskilde användaren samt ett egenutvecklat AI-verktyg som kombinerar detta till scenarioanalyser över framtida utveckling.

I våra analyser hänvisar vi till Faethms analysplattform som ”scenariomodellen”.

Nästa sida >

Comments are closed.