Vår Politik 15 Juni, 2018

Stress

Av: Unionen Opinion

För att arbetslivet ska vara hållbart och utvecklande måste det finnas en bra balans mellan arbete, fritid och återhämtning. Balans handlar inte bara om tid, utan också om att det måste finnas engagemang och ork åt att utvecklas både på jobbet och i privatlivet. Det krävs att arbetsveckan har en rimlig längd, att övertid undviks, att det finns en hög grad av inflytande över arbetstidens förläggning samt att arbetsbelastningen och kraven inte är för höga. Det måste vara självklart att kunna släppa tankarna på jobbet och inte vara nåbar för arbetet under sin fritid. Unionen anser:

  • Arbetsmiljöverket ska ha tillräckliga resurser för att kunna bedriva en inspektionsverksamhet av hög kvalitet.
  • Arbetsmiljöavtal ska i en högre grad utvecklas för att förbättra arbetsmiljön.
  • Arbetsmiljöansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan måste förtydligas och utvecklas för det gränslösa arbetslivet. Arbetsgivarna måste lägga kraft på systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att det även innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Alla har rätt till en god arbetsmiljö och inflytande, oavsett anställningsform eller arbetsplats. Alla som får ett delegerat arbetsmiljö- ansvar ska ha den kompetens, den tid och de befogenheter som uppdraget kräver.

Läs mer:
https://unionenopinion.se/kampanjer/reclaim-the-break/

Comments are closed.