Vår Politik 21 Juni, 2018

Strategisk kompetensförsörjning

Av: Unionen Opinion

Bara 4 av 10 tjänstemän hade kompetensutvecklats 2017. Det är ett bekymmer eftersom företagen skriker efter kompetens samtidigt som digitaliseringen bidragit till att alla idag måste hänga med i utvecklingen och ständigt kompetensutvecklas. Regeringen och arbetsgivarna måste göra mer!

  • Allt fler företag har svårt att hitta rätt kompetens. Vi ser en utveckling där bolag har svårt att växa och tillväxten riskerar att hämmas.
  • När få tjänstemän kompetensutvecklas blir det ett bekymmer eftersom digitaliseringen bidragit till att alla idag måste hänga med i utvecklingen och ständigt kompetensutvecklas. Den som inte kompetensutvecklas riskerar att halka efter på arbetsmarknaden.
  • Unionen har länge efterfrågat fler distanskurser och fristående kurser på högskolan som underlättar för studier vid sidan av jobbet. Istället blir sådana utbildningar färre och färre.
  • Det måste också bli skattemässigt fördelaktigt för företag att reservera medel till framtida kompetensutveckling. Dessa ska ske i samråd mellan arbetsgivare och fack, och användas i tider med lägre produktionsaktivitet.
  • Företagen måste inkludera en strategisk kompetensplan som en självklar del i all övrig affärsplanering.

Comments are closed.