Vår Politik 15 Juni, 2018

Sjukfrånvaron

Av: Unionen Opinion

Alltför många tjänstemän blir sjukskrivna på grund arbetsrelaterad ohälsa såsom stress och utmattning.  Arbetsgivarna behöver därför bli mycket bättre på att arbeta förebyggande med den psykosociala arbetsmiljön. Sedan två år finns en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Nu är det nödvändigt att alla arbetsgivare börjar arbeta metodiskt med dessa riktlinjer så att de får genomslag på arbetsplatserna. Rätt använt skapar de här föreskrifterna ett tydligt förhållningssätt kring tillgängligheten i arbetslivet vilket leder till ökade möjligheter till återhämtning.

• Att många tjänstemän hamnar i långa sjukskrivningar är mycket oroande. För att bromsa sjukfrånvaron behövs ett hållbart och inkluderande arbetsliv – fler tjänstemän måste kunna ta tillvara på sin arbetsförmåga trots sjukdom.

• Arbetsgivare måste ta tjänstemännens psykosociala arbetsmiljö på största allvar. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) måste följas.

• Särskilt oroande är det att sjukfrånvaron är så hög bland kvinnor mitt i livet – i åldrar där många försöker få ihop arbetsliv och familjeliv. Detta visar på vikten av Unionens arbete för ett föräldravänligt arbetsliv.

• Tjänstemännen behöver möjlighet till återhämtning och tydliga förhållningssätt kring nåbarhet i arbetslivet.

Läs mer:
https://www.unionen.se/sites/default/files/hur_sjuka_ar_tjanstemannen_pdf.pdf

 

Comments are closed.