Vår Politik 15 Juni, 2018

Public Service

Av: Unionen Opinion

Unionen driver aktivt branschpolitik inom en rad olika branscher, till exempel inom medie- och kommunikationsbranschen. Bland annat rör den Public Service.

  • Sammansättningen i Förvaltningsstiftelsens styrelse ändras så att vissa av ledamotsplatserna reserveras för civilsamhället, yrkesutövare och branschrepresentanter.
  • Finansieringen av public service ska ske utanför statsbudgeten för att kunna freda verksamheten från dagspolitiken.
  • Finansieringen av public service ska ske av de som har möjlighet att ta del av utbudet.
  • Finansieringen av public service ska ske oberoende av teknik som används för att ta del av innehållet.
  • Bolag som producerar innehåll åt eller gör delar av arbetet i en produktion åt public service ska ha kollektivavtal.

Comments are closed.