7.2. Ökad risk i yrken som ej är verksamhets- och framtidskritiska
Rapport 6 September, 2020

7.2. Ökad risk i yrken som ej är verksamhets- och framtidskritiska

Av: Unionen Opinion

Genom scenariomodellen kan vi gå ytterligare ett steg för att identifiera vilka yrken som är mer säkra alternativt löper stor risk att försvinna under nuvarande kris. Genom filtret för framtidsviktiga yrken kan vi få fram vilka yrken som klassas som verksamhetsviktiga, det vill säga avgörande för att hålla verksamheten igång, samt framtidsviktiga, det vill säga innehåller specialistkunskaper som är svåra att ersätta. 28 procent av heltidsjobben i de fyra undersökta branscherna tillhör dessa två kategorier.

Om vi tittar på de jobb som har hög risk att drabbas av neddragningar vid en ekonomisk kris är endast 5 procent av dessa anställda i yrken som anses verksamhets- eller framtidsviktiga. De övriga 95 procent av jobben i denna grupp riskerar i större utsträckning att drabbas av mer bestående konsekvenser än andra tjänstemän till vid ekonomiska kriser.

Utöver risken att bli av med arbetet under en recession finns även en risk att företagen väljer att investera i teknisk utveckling som till stor del ersätter jobb när ekonomin vänder uppåt igen. De yrken som hamnar i denna kategori har en automatiseringsgrad på ungefär 14 procent. Detta att jämföra med de verksamhets- och framtidsviktiga jobben med hög risk för neddragningar där automatiseringsgraden är endast 0,4 procent.

Ungefär 35 procent av jobben i yrken med hög risk att drabbas av neddragningar som inte klassas som verksamhets- eller framtidsviktiga utgörs av kvinnor. Trots detta påverkas kvinnor mer, räknat i motsvarande antal heltidstjänster. Bland de tio mest automatiseringsbara yrkena utgör kvinnorna 64 procent av arbetskraften.

Automatiseringsgraden i yrken med hög risk att drabbas av neddragningar vid ekonomiska kriser samt klassas som ej verksamhets- eller framtidsviktiga.

Nästa sida >

Comments are closed.