Vår Politik 15 Juni, 2018

Migration

Av: Unionen Opinion

Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

Läs mer: https://unionenopinion.se/kampanjer/etablering-sa-tas-kompetensen-tillvara/

Comments are closed.