Vår Politik 15 Juni, 2018

Media och kommunikation

Av: Unionen Opinion

Unionen driver aktivt branschpolitik inom en rad olika branscher, bland annat inom medie- och kommunikationsbranschen. Unionen vill bland annat att:

  • Statligt mediestöd fortsatt ska ges, för att säkerställa samhällets behov av obunden och granskande journalistik.
  • Reklamskatten avskaffas så att tryckt media inte missgynnas mot digitala medier på annonsmarknaden. Det bör bli samma momssats på digitala och tryckta medier.
  • Sammansättningen i Förvaltningsstiftelsens styrelse ändras så att vissa av ledamotsplatserna reserveras för civilsamhället, yrkesutövare och branschrepresentanter.
  • Bolag som producerar innehåll åt eller gör delar av arbetet i en produktion åt public service ska ha kollektivavtal.
  • Fler arbetstagare inom media och kommunikation blir medvetna om fördelarna med kollektivavtal. Fler företag inom media och kommunikation tecknar kollektivavtal.
  • Fler i media- och kommunikationsbranschen omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
  • Socialförsäkringarna och trygghetssystemen anpassas så att personer med många korta anställningar bättre kan ta del av dem.
  • Hot mot personer som arbetar inom media utreds i större utsträckning än vad som sker idag.
  • Öka skyddet för kombinatörer. Kombinatörer har inte möjlighet att räkna med inkomst från tidsbegränsadeanställningar kortare än sex månader. Kombinatörer som vid sidan av sitt företag har tidsbegränsade anställningar har därför ett sämre skydd vid sjukdom och föräldraledighet. Samma gäller för arbetslöshetsersättningen, som normalt inte ges till deltidsarbetslösa.
  • Arbetsgivaren säkerställer att systematisk, kontinuerlig och strategiskt rätt riktad kompetensutveckling genomförs i företaget. Detta kräverorganisering för kompetensutveckling.

Läs mer här: https://www.unionen.se/filer/rapport/trendspaning-1

https://unionenopinion.se/wp-content/uploads/2017/10/Unionens-politik-för-media-och-kommunikation_i_korthet.pdf

Comments are closed.