Vår Politik 15 Juni, 2018

Märkets normerande roll

Av: Unionen Opinion

Industriavtalet är normerande för övriga avtalsområden, en princip som kallas att industrin sätter märket. De senaste 20 åren har löneökningarna i Sverige styrts av märket. Resultatet har blivit en stark reallöneutveckling – mer pengar i plånboken för alla som jobbar, även efter inflation. Respekten för industrins normerande roll (märket) måste behållas. Om industrin inte sätter märket får det stora konsekvenser för samhällsekonomin, med skenande löner och inflation, försämrade konkurrenskraft och sämre utveckling av reallönerna. Märket har bidragit till att vi klarat av lågkonjunkturer bättre och samtidigt haft generella reallöneökningar.

  • Vår arbetsmarknadsmodell är ett samspel mellan staten och parterna, men just lönebildningen ska staten hålla sig långt ifrån. Annars påskyndas en utveckling mot att stora grupper ska ha mer än märket och då urholkas tilltron till industrins normering.
  • Det största hotet mot industriavtalet är att insikten om industrins betydelse för landets BNP och välfärd försvinner. I så fall kommer industriavtalet inte att finnas kvar.

Läs mer på Unionens informationssajt om Märket. Allt om Märket, klicka här.

Comments are closed.