Vår Politik 15 Juni, 2018

Livslångt lärande

Av: Unionen Opinion

Den snabba digitaliseringen och automatisering innebär att innehållet i arbeten och yrken snabbt förändras och att behovet av vidareutbildning i arbetslivet ökar. Det måste finnas bättre möjligheter att under yrkeslivets gång komplettera sin tidigare utbildning för att möta nya krav i yrkeslivet eller byta yrkesbana när ens eget yrke är på väg bort.  Det förutsätter att högskolan och yrkeshögskolan anpassas efter yrkesverksammas behov. Men också att studiemedlet anpassas till vuxna så att det blir möjligt att ta studieledigt på hel eller deltid. För att skapa effektiva möjligheter till vidareutbildning och omställning måste också den kompetens som yrkesverksamma utvecklat i arbetslivet kunna tillgodoräknas genom validering.

  • Ge högskolan ett tydligt uppdrag att tillhandahålla utbildning som är relevant och tillgänglig för yrkesverksamma.
  • Gör det mer lönsamt för högskolorna att erbjuda kurser på distans, deltid och kvällstid
  • Ge universitet och högskolor behöver resurser för att utföra validering av reell kompetens så att utbildningstiden kan kortas.
  • Inför fristående kurser i yrkeshögskolan för att yrkesverksamma ska kunna bygga på sin kompetens parallellt med sitt arbete
  • Anpassa studiemedelssystemet efter yrkesverksammas behov

Läs mer: https://www.dn.se/debatt/studiemedelsmiljard-behovs-for-att-utveckla-yrkesverksamma/

https://www.dn.se/debatt/kompetenta-yrkespersoner-tvingas-satta-sig-i-skolbanken/

Comments are closed.