Vår Politik 15 Juni, 2018

LAS

Av: Unionen Opinion

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) är ett nödvändigt skydd för att motverka godtycklighet vid uppsägningar. Majoriteten av uppsägningarna (tjänstemän inom privat sektor) löses genom en avtalsturlista som är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och det lokala facket (Novusundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv/PTK). Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv som reglerar bl.a. turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist möjliggör avtalsturlistor.

  • Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte rätt väg. En lagändring skulle underminera omställningsavtalen.
  • Anställningsskyddslagens turordningsregler innebär att när en arbetsgivare vill säga upp en eller flera arbetstagare på grund av arbetsbrist så har den med längre anställningstid företräde framför den med kortare anställningstid. En förutsättning är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som de gör anspråk på. Saknar arbetstagaren rätt kompetens spelar eventuell längre anställningstid inte någon roll. Kompetensen är arbetstagarens trygghet.
  • Turordningen vid uppsägning hör till det som arbetsgivare och fackliga organisationer kan förhandla om. Det sker redan i dag ute på arbetsplatserna när omorganisationer och neddragningar är aktuella.
  • Ett annat resultat av parternas förhandlingar om turordningsreglerna är omställningsavtalen. Dessa täcker i dag nästan hela arbetsmarknaden och har varit mycket framgångsrika. Bara bland privatanställda tjänstemän har över en halv miljon uppsagda fått hjälp till nya jobb.
  • Omställningsavtalen bygger på ett utbyte. Arbetsgivarna har fått större möjligheter att behålla personer som de anser vara viktiga för företagets fortlevnad. I gengäld får de som sägs upp ett bättre stöd för att hitta och klara övergången till ett nytt jobb.
  • Det som Moderaterna säger sig eftersträva med den tänkta lagändringen är alltså något som parterna redan har uppnått genom förhandlingar.

Läs mer:

https://www.dn.se/debatt/vi-uppmanar-m-att-inte-rora-turordningsreglerna/

https://arbetet.se/2018/01/22/forsamrad-arbetsratt-slar-mot-omstallning-och-tillvaxt/

https://www.di.se/debatt/unionen-almega-fel-ute-om-las/?loggedin=true

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/unionen-kompetensutveckling-nodvandigt-for-att-fortsatta-vara-anstallningsbar

Comments are closed.