Vår Politik 15 Juni, 2018

Kompetensutveckling

Av: Unionen Opinion

Kompetensutveckling har gått från att betraktas som en viktig fråga, till att vara en direkt ödesfråga för Unionens medlemmar, och för arbetslivet som helhet. Det beror på den snabba och omvälvande förändring som följer av digitaliseringen i arbetslivet.

  • Digitaliseringen och automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden. Ska vi klara kompetensförsörjningen i framtiden så måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor och universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov.
  • Universitet och högskolor behöver få resurser för att utföra validering av yrkeskompetens.
  • Reformera studiemedelssystemet. Endast tre procent av studielånet gick förra året till studenter över 39 år. Systemet fungerar inte för yrkesverksamma som behöver vidareutbilda sig.
  • Inför kompetensavdrag för arbetsgivare. Arbetsgivare behöver satsa mer på strategisk kompetensutveckling. Därför bör regeringen tillsätta en utredning som undersöker möjligheten att införa ett kompetensavdrag på skatten för arbetsgivare som satsar på kontinuerlig, systematisk och strategisk kompetensutveckling.
  • Förbättra matchningen genom regional arbetsmarknadspolitik. Vilka behov och förutsättningar som finns på arbetsmarknaden är i hög utsträckning en regional fråga och bör därför styras mer utifrån detta perspektiv. Därför vill Unionen regionalisera styrningen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. På så sätt kan man bättre möta behoven på regional nivå och förbättra matchningen.

Comments are closed.