Vår Politik 15 Juni, 2018

Jämställdhet

Av: Unionen Opinion

Den självklara respekten för människors lika värde och rättigheter är en prioriterad fråga för Unionen och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Som Sveriges största fackförbund har Unionen ett stort ansvar att driva på utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer. Det är ett ansvar som Unionen tar på stort allvar. Vi jobbar bland annat för att arbetsgivarna ska genomföra lönekartläggningar och analyser varje år och verkar för ett föräldravänligt arbetsliv och en jämn könsfördelning bland chefer. Unionen anser att arbetsgivarna bör genomföra systematiskt jämställdhetsarbete med fokus på tre spår:

  • Att arbetsgivarna varje år genomför lönekartläggningar och analyser.
  • Att arbetsgivarna jobbar systematiskt för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv.
  • Att arbetsgivarna eftersträvar aktivt en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser.

Läs mer: https://unionenopinion.se/nyheter/unionens-politik-ett-jamstallt-och-inkluderande-arbetsliv/

Comments are closed.