Vår Politik 15 Juni, 2018

IT & Telekom

Av: Unionen Opinion

IT-branschen är en viktig och växande bransch med snabba teknikskiften och en ständig efterfrågan på kompetens. Då kvinnor är kraftigt underrepresenterade i branschen och andelen kvinnor som söker sig till teknisk utbildning snarare minskar än ökar, är en av Unionens viktigaste frågor jämställdhet. En annan viktig fråga Unionen driver i är kopplat till snabba teknikskiften som gör frågan om löpande kompetensutveckling än mer angelägen. Unionen vill:

  • Att staten tar ansvar för att hela landet ges tillgång till snabbt och säkert bredband genom utbyggnad av fiber för att underlätta företagande, distansarbete och studier.
  • Att integritetsskyddet i arbetslivet gällande informationsskydd och IT ska stärkas via lagstiftning.
  • Att lagstiftningen ska anpassas till en digital värld så att den underlättar digital utveckling, samverkan mellan aktörer och att den är lätt att programmera in i digitala system.
  • Sprida kunskap om hur och till vad arbetsgivare kan använda data som lagras via jobbets IT-system.
  • Skapa en ny typ av institution där regleringsfrågorna inom plattformsekonomin kan hanteras på löpande basis.

Läs mer: https://unionenopinion.se/wp-content/uploads/2017/10/IT-och-Telekom_I-KORTHET.pdf

Comments are closed.