Vår Politik 15 Juni, 2018

Internationellt

Av: Unionen Opinion

Unionen jobbar även utanför landets gränser för att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till ett bättre arbetsliv. Vi arbetar för att upprätthålla och utveckla goda arbetsvillkor och högre löner i Sverige och i världen.

  • Enligt Unionens handlingsprogram ska vi “jobba för livskraftiga och konkurrenskraftiga företag och stimulera företagsamhet och forskning. Genom internationellt samarbete ska vi stärka de anställdas ställning inom EU och i världen.”
  • Unionen påverkar genom samarbeten på nordisk, Europeisk och global nivå i våra fem fackliga branschfederationer. En annan väg för påverkan är via Unionens medlemskap i Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som driver tjänstemannafackens frågor gentemot politiker och beslutsfattare.
  • Ett annat viktigt påverkansarbete sker inom ramen för den Europeiska Unionen, EU. I en globaliserad värld där näringslivet sedan länge sprängt nationsgränserna är det en överlevnadsfråga för facket att vi har täta och goda kontakter med aktörer inom EU:s institutioner.
  • Även utvecklingsarbetet på global nivå växer i betydelse. Genom en  högkvalitativ utvecklingsverksamhet utförs ett aktivt arbete för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter samt förbättra villkoren på de svenska multinationella företagen. Företagens sociala ansvar är ofta grundbulten i solidaritetsarbetet.

Läs mer: https://www.unionen.se/filer/broschyr/broschyr-unionens-handlingsprogram

Comments are closed.