Vår Politik 21 Juni, 2018

Integration

Av: Unionen Opinion

Som en konsekvens av oron i världen och det ovanligt stora antalet flyktingar som kommit till Sverige sedan 2015 har frågan om en fungerande integration blivit viktigare än någonsin.

Unionen har som Sveriges största fackförbund och en viktig aktör på arbetsmarknaden både ett intresse av och ett ansvar för att integrationen av nyanlända blir så bra som möjligt.

Integration är dock en komplicerad process, som bygger på förutsättningar hos och intresse från individens sida – liksom på att samhällets stöd fungerar så bra som möjligt. Eftersom det inte finns några mirakelkurer för en lyckad integration, måste varje liten del i processen utvecklas för att på bästa sätt fylla sin uppgift.

Unionen presenterar därför en lista med små och stora åtgärder som sammantaget skulle bidra till att underlätta integrationen i samhället och inträdet på arbetsmarknaden.

  • Förbättrade regler för uppehållstillstånd. Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
  • Nyanlända kvinnor måste få samma tillgång till kvalitativa insatser hos Arbetsförmedlingen som nyanlända män
  • Arbetsförmedlingen måste förbättra sina arbetsgivarkontakter
  • Bättre och mer flexibel Svenska för invandrare (SFI).
  • Ge stöd till nyanlända som vill starta företag.
  • Använd bostadspolitiken för att öka integrationen.
  • Öka mångfalden.

Comments are closed.