Vår Politik 15 Juni, 2018

Infrastruktur

Av: Unionen Opinion

För Unionen är infrastrukturen en viktig grund för att kunna skapa fler och bättre jobb. Om den ekonomiska tillväxten ska kunna öka och svenska företag vara globalt konkurrenskraftiga behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.

  • Sverige är ett litet exportberoende land och för basindustrin är det helt avgörande att det finns en välfungerande infrastruktur. Vi har redan en konkurrensnackdel på grund av vårt geografiska läge. Bra infrastruktur är helt nödvändig för företagens varutransporter och för att människor ska kunna pendla till arbete och utbildning. Ytterst handlar detta också om att vi ska behålla jobben.
  • Vi kan konstatera att infrastrukturen har flera utmaningar idag. För Unionen är konkurrenskraften viktig och vi undersöker därför regelbundet hur våra medlemmar upplever den. Vi vet därför att det finns utmaningar med järnvägsnätet, bostadsförsörjningen, flygförbindelser och vägnät.
  • Unionens analys av basindustrin pekar på att säkra och effektiva transporter blivit allt viktigare som en följd av att kunderna har allt mindre lager, och förlitar sig på snabba leveranser.
  • Unionen påverkar transport och infrastrukturpolitiken bl.a. via Industrirådet och dess arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor.
  • Ska vi vara konkurrenskraftiga måste politiken prioritera tre saker:
  1. Miljöinvesteringar bör stärka och inte försvaga konkurrenskraften.
  2. Vi måste ta ett helhetsgrepp om den regionala infrastrukturen.
  3. Vi måste vara öppna för nya finansieringslösningar.

Comments are closed.