Vår Politik 15 Juni, 2018

Industrin

Av: Unionen Opinion

Industrins betydelse för svensk ekonomi är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Viktiga områden för branschen är:

  • Tillförlitlig infrastruktur
  • Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser
  • En klimatpolitik som premierar miljöinvesteringar
  • Frihandel med jämlika villkor
  • Säkerställd kompetensförsörjning
  • Hållbart arbetsliv
  • Forskning och utveckling
  • Tydliga processer för tillståndshantering
  • Förutsättningar för investeringar i Sverige

Läs mer här:
https://www.unionen.se/filer/rapport/trendspaning-inom-industri-och-teknik

Comments are closed.