Vår Politik 15 Juni, 2018

HBTQ

Av: Unionen Opinion

Ett öppet och inkluderande arbetsliv är en prioriterad fråga för Unionen. Ingen ska behöva ödsla tid på att dölja vem hen är eller på att passa in i begränsande normer på arbetsplatsen. Det tar fokus och kraft från det arbete man är anställd för att utföra och minskar trivseln på jobbet. Du har rätt att vara dig själv på jobbet – Unionen står upp för dina rättigheter.

  • Allas lika värde och rättigheter är en självklarhet för Unionen och en facklig kärnfråga. Unionen vill att arbetslivet genomsyras av respekten för alla människors lika värde och rättigheter.
  • Unionen arbetar för en ökad inkludering och respekt på arbetsplatserna. Arbetsplatser där alla har möjlighet att vara sig själva oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ett systematiskt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga och förhindra diskriminering är en viktig förutsättning för att detta mål ska kunna uppnås.

Comments are closed.