Handel 15 Juni, 2018

Handeln

Av: Unionen Opinion

Handeln genomgår en snabb förändring, där digitalisering och e-handel är centrala inslag. I grunden handlar det om förändrade kundbeteenden. Kunden har idag tillgång till en helt annan kunskap vid sina inköp och det påverkar när, var och hur kunden handlar. Likaså hur kunden vill ha sina varor levererade. Unionens politik för handeln utgår från våra medlemmars vardag och vi vill vara med och forma framtidens arbetsmarknad.

  • Konkurrenskraft. Unionen eftersträvar en livskraftig och lönsam handelsbransch. De anställda ska med sin kompetens och erfarenhet vara delaktiga i branschens utveckling. Handeln behöver därför i ännu högre grad investera i teknik, forskning och kompetens för att vara framgångsrika företag om 5 – 10 år. Branschen behöver aktivt följa den internationella utvecklingen för att stärka förutsättningarna att välja rätt strategier.
  • Kompetensutveckling. Unionen vill höja handelns attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt nödvändigt för att skapa attraktiva arbetsgivare i en bransch med framtidstro.
  • Hållbart arbetsliv i handelsbranschen. Unionen anser att balansen mellan arbete och fritid är viktig. Handeln har en sämre utveckling än andra branscher när det gäller ökad sjukfrånvaro och ohälsa. Det är en oroväckande utveckling då kraven på flexibilitet och tillgänglighet kommer att öka än mer. Det måste brytas genom bättre arbetsvillkor. Trenden att byta bort övertidsersättning behöver brytas.
  • Digitalisering och E-handel. Den tekniska utvecklingen har förändrat branschen i grunden. E-handel och ett förändrat kundbeteende ger nya förutsättningar. Det kräver att företagen i branschen anpassar bemanning, kundmötet och logistikflöden. Kunden har fått tillgång till mer information och kan förbereda sitt köp på ett helt nytt sätt. Digitaliseringen har också lett till en ökad transparens för kunden vilket är positivt.

Läs mer här:
Mer smart handel_3077-1_webb

 

Comments are closed.